Zwart Zaad is een onafhankelijk Utrechts actiefonds, opgericht in 1989. Zwart Zaad geeft geld aan Utrechtse actiegroepen die buitenparlementaire acties voeren voor een andere maatschappij. Daarnaast steunt Zwart Zaad incidenteel landelijke acties en gaat minstens 15% van de giften naar kleinschalige internationale projecten. Steeds gaat het om acties met als doel (meer) rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid te krijgen. Voorbeelden zijn acties op het gebied van mensenrechten, feminisme, milieu, anti-racisme, dierenstrijd en anti-militarisme.

Subsidieaanvragen, met begroting, kunnen schriftelijk of per e-mail worden aangeleverd. Twee keer per maand komen de bestuursleden van Zwart Zaad bij elkaar om de aanvragen te bespreken. De bestuursleden doen het werk onbetaald en de kantoorkosten zijn tot een absoluut minimum beperkt. Hierdoor wordt zo’n 95% van het gedoneerde geld gebruikt voor hetgeen waar het voor bedoeld is: steun aan buitenparlementaire acties voor een andere wereld.

Zwart Zaad ontvangt geld van tientallen donatrices. Deze maken maandelijks, per kwartaal of per jaar automatisch een bedrag over. Elk bedrag is welkom., maar vanwege de overschrijvingskosten kunnen kleine bedragen beter jaarlijks of per kwartaal overgemaakt worden in plaats van maandelijks. Eenmalige giften zijn uiteraard ook welkom.

Elke donatrice krijgt twee keer per jaar een nieuwbrief. In deze nieuwsbrief staan alle projecten die Zwart Zaad gefinancierd heeft met een toelichting op de keuzes die we hierin hebben gemaakt. Eenmaal per jaar is er een verantwoording van alle inkomsten en uitgaven.

Contact
Stortingen kunnen gedaan worden op bankrekeinging sns bank 97.96.56.761 in Utrecht. In verband met de continuiteit en om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden geven we de voorkeur aan automatische overschrijvingen. Voor aanvragen of meer informatie over ons fonds zijn we te bereiken op info"at"zwartzaad.info of Stichting Zwart Zaad, Postbus 13013, 3507 LA Utrecht.

Recent gefinancierde projecten
Bekijk daarvoor de nieuwsbrief eens.