4 september 2010

Zwart Zaad in cassatie tegen uitspraak Hof

Het meningsverschil tussen de Belastingdienst en Zwart Zaad, wat al speelt sinds 2007, is een nieuwe fase ingegaan. Een solidariteitsbijdrage van 25 euro aan een anti-militarist heeft ondertussen geleid tot Kamervragen en tot al drie jaar procederen, waarbij het einde nog niet in zicht is. De Belastingdienst is van mening dat Stichting Zwart Zaad niet het algemeen nut beoogt en wil derhalve de ANBI-status niet langer verstrekken. Dit heeft gevolgen voor donatrices, die hun giften aan Zwart Zaad niet langer kunnen aftrekken van de belasting. Maar nog belangrijker is dat een dergelijke uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor andere stichtingen en fondsen.

Zwart Zaad steunt al 21 jaar buitenparlementaire acties op het gebied van anti-racisme, milieu, feminisme, anti-militarisme en anders-globalisering. Het doel is een andere maatschappij met meer gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Aangezien eenmaal in de vier jaar een stem uit brengen geen zoden aan de dijk zet, kiest Zwart Zaad voor het steunen van demonstraties en burgerlijk ongehoorzame acties. Daarbij wordt steeds een gewetensvolle afweging gemaakt waarbij geweld tegen personen nooit gesteund zal worden.

De belastingdienst voert aan dat Zwart Zaad actief geweld steunt, iets wat rechtbank te Haarlem anders ziet. De daden van burgerlijke ongehoorzaamheid geschieden openlijk en gewetensvol. Waarom de Belastingdienst een kleine stichting als Zwart Zaad lastig valt en niet clubs als Greenpeace en Milieudefensie, die ook burgerlijk ongehoorzame acties voeren, is een vraag die de Belastingdienst niet weet te beantwoorden. Uiteindelijk laat de Belastingdienst alle beschuldigingen vallen op een na: het doneren van 25 euro aan fruit en een telefoonkaart aan een anti-militarist, die gevangen zit vanwege een openlijke sabotage-actie, is in de ogen van de Belastingdienst het steunen van geweld. De rechtbank is echter van mening dat het verlenen van hulp aan een gedetineerde actievoerder niet hetzelfde is als het steunen van haar doelstellingen met behulp van geweld.

Tegen deze uitspraak is de Belastingdienst in beroep gegaan. En het Hof ziet het anders: het uitkeren aan personen die goederen van de overheid hebben vernield dan wel beschadigd moet gezien worden als het ondersteunen van het door deze personen gepleegde geweld. Een zeer verrassende uitspraak, waarbij het onderscheid tussen ‘daad’ en ‘dader’, toch een pilaar binnen alle jurisprudentie, niet langer meer gemaakt wordt. Humanitaire hulp en wetsovertreding worden op een hoop gegooid. En het wordt niet gezien dat solidair zijn met een persoon niet automatisch wil zeggen dat je ook solidair bent met een vernieling. Is het Leger des Heils solidair met alle daden van gedetineerden als het hen helpt te reďntegreren? Is de Nederlandse staat met het bieden van humanitaire hulp aan de Palestijnse gebieden plots geweldacties aan het steunen?

Tegen deze uitspraak wordt dan ook in cassatie gegaan. Het mag niet zo zijn dat door deze uitspraak van het Hof steeds minder ruimte overblijft voor het steunen van mensen en het voeren van buitenparlementaire acties.

Zwart Zaad
Postbus 13013
3507 LA Utrecht

www.zwartzaad.info
info"at"zwartzaad.info
sns bank: 97.96.56.761