10 februari 2009

Geen ANBI-status voor actiefonds Zwart Zaad ondanks winst bij rechtbank

Persverklaring Zwart Zaad

Zwart Zaad is een onafhankelijk Utrechts actiefonds dat acties op het gebied van milieu, mensenrechten en vrede financieel mogelijk maakt. Sinds de oprichting in 1988 is het door de Belastingdienst erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Een jaar geleden is daar verandering in gekomen. In eerste instantie omdat we geen meerjarenbeleidsplan zouden hebben. Toen we dat alsnog opstuurden kwam de Belastingdienst met een nieuw argument. De ANBI-status van Zwart Zaad zou zijn ingetrokken omdat Zwart Zaad activiteiten ondersteunt die "mogelijk onrust veroorzaken om zo aandacht voor een bepaald punt te vragen. De Belastingdienst is van mening dat deze activiteiten het algemeen nut niet dienen." We zijn tegen deze beslissing in beroep gegaan, maar dat had slechts tot gevolg dat Zwart Zaad op één lijn werd gesteld met een organisatie die geld voor wapens inzamelde en een organisatie die ervan wordt verdacht fundamentalistische moslims tot terreur aan te zetten. Dat zijn absurde beschuldigingen; wij wijzen zowel bedreigingen als het gebruik van geweld af. We zijn een rechtszaak tegen de Belastingdienst begonnen met als eis dat we erkend blijven als ANBI.

Deze rechtszaak hebben we gewonnen. De uitspraak in deze zaak is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. In de aanloop naar het proces kwam de Belastingdienst met steeds meer argumenten waarom wij geen ANBI-status meer zouden mogen hebben. Tijdens de rechtszaak bleef nog maar een argument staande: Zwart Zaad zou door middel van geweld de Nederlandse rechtstaat bedreigen. De rechters hebben dit argument als onzin verworpen. Volgens de rechters is Zwart Zaad een stichting die binnen de regels van de democratische rechtsorde valt. De Belastingdienst is veroordeeld tot het betalen van de kosten van het proces en moest voor 14 januari 2009 opnieuw uitspraak doen over de ANBI-status van Zwart Zaad. We hebben contact opgenomen met de Belastingdienst omdat we niets meer hoorden over de nieuwe uitspraak over onze ANBI-status. We hadden verwacht dat we met terugwerkende kracht weer als ANBI erkend zouden worden, maar de Belastingdienst is in hoger beroep gegaan zonder daar gronden voor aan te dragen. Het beroep zal vele maanden gaan duren. Het gerechtshof van Amsterdam verwacht pas in 2010 hierover uitspraak te kunnen doen. Vooralsnog zijn giften aan Zwart Zaad dus niet aftrekbaar van de belasting.

Stichting Zwart Zaad is van mening dat het hier gaat om een maatregel die tot doel heeft om (het financieel steunen van) buitenparlementaire acties te bemoeilijken. Het voeren van dergelijke acties is een burgerrecht binnen de Nederlandse democratie, dat wordt bevestigd door het vonnis van de rechtbank Haarlem in deze zaak. De Belastingdienst hoort zich daar als ambtelijke organisatie niet in te mengen.

Zwart Zaad
Postbus 13013
3507 LA Utrecht
www.zwartzaad.info
info"at"zwartzaad.info
sns bank: 97.96.56.761