Zwart Zaad
Nieuwsbrief 2005

1 juli 2002 – 15 november 2005

Geachte donatrices, lieve vrienden en vriendinnen, waarde kameraden

Zoals al aangekondigd in de brief die we eind juli rondgestuurd hebben, dit keer een forse nieuwsbrief waarin we jullie op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van Zwart Zaad de afgelopen drie jaar.
Eerst het slechte nieuws: onze postbus is in juni 2005 gesloten geweest vanwege een te laat betaalde rekening en het onvermogen van de PTT om na betaling het afsluiten van de postbus te voorkomen. Na een hoop gedoe was de postbus pas na een maand weer bereikbaar. In juni is alle post teruggestuurd naar de afzenders en waarschijnlijk hebben niet alle aanvragen ons toen bereikt. Onze excuses hiervoor. Verder is het door ziekte niet altijd mogelijk geweest om tweewekelijks te vergaderen.
Dan het goede nieuws: Op het jaarlijkse feest van Sandwijck lagen flyers van Zwart Zaad en eventuele opbrengsten van het feest gaan naar Zwart Zaad. Hoera! Publiciteit en geld, wat kunnen we ons nog meer wensen? Niets, behalve axies waar het binnenstromende geld goed aan besteed zal zijn en wat meer menskracht. Aan axies gelukkig geen gebrek en ook met dat laatste zit het wel goed, want sinds augustus 2005 hebben we een nieuwe medewerker; in Andries hebben we een waardig en energiek opvolger gevonden voor Ron. Welkom Andries. Tussen november 2002 en maart 2003 heeft ook Marieke ons collectief tijdelijk versterkt. Door drukte moest zij al snel weer afhaken. Hoewel we nu dus weer aardig op sterkte zijn, zijn we altijd blij met mensen die zich voor kortere of langere tijd voor Zwart Zaad willen inzetten. Dus heb je belangstelling, meld je dan bij een van ons.
Tot slot: We zijn steeds meer geld kwijt aan de bank. Aan elke bijschrijving zijn kosten verbonden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, kun je er voor kiezen om in plaats van maandelijks, per kwartaal of per jaar geld over te maken. Formulieren om dat te regelen, zijn verkrijgbaar bij je bank. We zijn blij met ieder bedrag dat we ontvangen, maar een inflatiecorrectie of een verhoging van het te storten bedrag om een andere reden is natuurlijk altijd welkom. Voor een financieel overzicht ontbrak op dit moment de tijd: dit komt in een volgende nieuwsbrief!

Groeten,
Ruby, Egbert, Andries & Hanneke

Andersglobalisme
A Seed is bezig met een campagne over voedsel en landbouw 'agrocadabra'. Daarbij richten ze zich op de schadelijke gevolgen van de productie van soja als goedkoop veevoer, op gentech en op alternatieve landbouwproductiemethoden. Tijdens de G8-top van 1 tot 3 juni 2003 in Evian hadden ze een ekowijk gebouwd, hier ging € 200,- heen voor actiemateriaal.
Basta Utrecht kreeg € 250,- voor voorlichting over de EU. Eenzelfde bedrag ging naar de PLEUROParade. Deze demo/manifestatie in Utrecht werd gehouden ter ere van het Nederlandse voorzitterschap van de EU.
Met € 50,- hebben we een bijdrage geleverd aan het Nederlands Sociaal Forum in Amsterdam, september 2004.
Van 9 tot 11 november 2004 hield de EU een top in Groningen over het integratiebeleid. Platform N10 heeft een luid tegengeluid laten horen met een ondermeer een demo, een manifestatie en een Kristallnacht-herdenking. Zwart Zaad droeg € 250,- bij.
Op 21 juni van dit jaar vond in Utrecht een conferentie plaats over de G8 met sprekers uit de andersglobaliseringsbeweging. Er werd aandacht besteed aan de (toen nog) komende G8-top in Gleneagles, aan 'global capitalism' en aan de globale sociale beweging. Het is voor de organisatoren, de Autonome Studenten Utrecht, van belang dat studenten op de hoogte gesteld worden van het destructieve, uitbuitende en repressieve systeem van 'modern capitalism' en diens speelballen. ASU wilde met deze conferentie niet alleen het bewustzijn bij de studenten aan de UU vergroten, maar ook mobiliseren tegen de G8 in Gleneagles. Zij kregen € 200,-

Antimilitarisme & Vredesacties
Zwart Zaad is aangesloten bij het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. In 2002 en 2003 is daar in totaal € 75,- heengegaan. Het platform organiseerde enkele massaal bezochte demonstraties tegen de inval in Irak. Helaas ligt het platform nu op zijn gat.
Met € 25,- wilden Barbara een hart onder de riem steken. Na haar ontwapeningsactie op vliegbasis Volkel heeft ze enige tijd vastgezeten. Op zondag 9 februari 2003 sloeg ze met een voorhamer een communicatieschotel, een Helix-antenne en een radar-installatie op een Amerikaanse communicatiebunker kapot, uit protest tegen de dreigende oorlog tegen Irak. De schotels en de antenne werden gebruikt voor de communicatie rond kernwapens in Europa. De steungroep rondom Barbara had het geld nodig om haar het contact met de buitenwereld te vergemakkelijken.
Een boek over links soldatenverzet in WO I kon rekenen op € 50,- Een aanrader zowel voor wie op zoek is naar een kerstcadeau als voor iedereen die zich denkt te gaan vervelen tijdens deze lange donkere dagen. (Ron Blom en Theunis Stelling, Niet voor God en niet voor het vaderland - Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ‘14 - ‘18’. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, ISBN: 90-5911-467-1, € 45,00)
VISN, een organisatie van Iraanse studenten in Nederland, ontving € 25,- als solidariteitsbijdrage voor de door hen georganiseerde discussiebijeenkomst over het conflict VS-Irak. Slechts een kleine bijdrage vanwege de hoge kosten van de zaalhuur en de deelname aan de organisatie van de bijeenkomst van groepen die beter bij kas zitten dan Zwart Zaad.
Met de Onkruit infotour werd medio 2003 een structuur voor radicale directe antimilitaristische acties in Nederland opgezet. € 91,- ging naar de infoavond in het ACU. Was de bezetting van de Marinierskazerne in Doorn daar een eerste geslaagde actie van? Deze blokkade in juli 2003, tegen de uitzending van mariniers naar Irak, mocht rekenen op de gevraagde € 162,50.

Antiracisme & vluchtelingenstrijd
Op verschillende plekken in Nederland werd begin 2003 De Nacht van de Vluchteling gehouden. In Utrecht was er een wake bij het stadhuis georganiseerd door de plaatselijke anarchistische club Ithaka en door STIL (Steunpunt Illegalen utrecht). Zij kregen hiervoor € 250,-. STIL kreeg € 200,- voor de uitgave van Franstalige en Arabische versies van een folder over vreemdelingenbewaring.
De campagne van AFA tegen de nazi-band brigade M en de door rechts-extremisten gekraakte Eindhovense kazerne mocht rekenen op € 250,-, geld dat gebruikt werd voor info-avonden in den lande en een landelijke mobilisatie voor een demo. Verder ging € 100,- naar AFA voor de freecards die ze hebben laten drukken. Deze ansichtkaarten zijn bij AFA bestellen tegen verzendkosten. Ze kosten 50 cent per 2 sets met vijf verschillende kaarten. Te storten op giro 9474245 AFA, Leiden, ovv kaarten.
Begin 2005 is AFA-Utrecht heropgericht. Voor de kosten van een informatieavond werd € 200,- overgemaakt.
Ondanks dat Zwart Zaad normaal gesproken geen reiskosten vergoedt, is met € 50,- toch een bescheiden bijdrage geleverd aan de busreis naar de demo tegen de herdenking van sterfdag van Hitlers plaatsvervanger Rudolf Hess, want we kunnen de nazi’s toch niet zomaar over straat laten marcheren zonder een tegengeluid te laten horen. Ook bescheiden was de bijdrage van Zwart Zaad aan een symbolengids met uitleg over door jongeren gebruikte symbolen en kledingcodes. Door de vele vragen die ze hierover krijgen, begreep Alert/Afa dat er behoefte is aan zo’n gids. Door het enorme bedrag dat met de uitgave ervan gemoeid is, hebben we ons moeten beperken tot een symbolische bijdrage van € 50,-.
Kafka kreeg een solidariteitbijdrage van € 25,- hun voor ledenwerfcampagne. De Literaire Herfstsalon 2004 van Savannah Bay, stichting IDEA en stichting de Luister met lezingen over integratie, debat en voordrachten uit eigen werk, kreeg een solidariteitsbijdrage van € 50,-. Naar de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) ging € 230,- voor fietskettingen, lakens, verf en barricademateriaal voor de bezetting van het opleidingscentrum van de IND, medio 2004. Een jaar later vroegen en kregen zij € 137 euro voor een infoavond en een actie/wake bij een deportatiecentrum.
De vijftig verschillende clubs die de demo op 4 juli 2004 tegen het vertrekcentrum Ter Apel hebben georganiseerd kregen 50 euro. We hopen dat ze de resterende € 1800,- samen bijeen hebben gekregen. Vanwege het landelijke karakter en de beperkte mobilisatie (alleen in Amsterdam) ging ook slechts € 50,- naar de solidariteitsmanifestatie ‘Sluit de Bajesboten’ bij de detentieboten in de Merwedehaven in Rotterdam. Hier worden 760 uitgeprocedeerde vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren vastgehouden in afwachting van een mogelijke uitzetting. De gevangenen op de boten mogen slechts 5 uur per dag uit hun cel die zij met drie anderen moeten delen. Er vinden geen activiteiten plaats, er is geen bibliotheek of winkel. Eten krijg je er slechts eenmaal per 24 uur. Minister Donner roemt de lage kosten van de detentie op de bajesboten: de dagprijs is tweederde van de dagprijs in het reguliere gevangeniswezen! Dat vinden we niet zo verwonderlijk met een dergelijk regime, criminele gevangenen zijn een stuk beter af dan mensen zonder de juiste papieren.
Bij de aanvraag van De Fabel van de illegaal en enkele andere organisaties voor het genereren van publiciteit voor de Iraanse hongerstakers in Ter Apel in augustus van dit jaar zat geen begroting, waardoor slechts een solidariteitsbijdrage van € 50,- mogelijk was.

Feminisme & Genderstrijd
De oprichting van een meidengroep in Turks jongerencentrum ULU hebben we met een solidariteitsbijdrage van € 50,- gesteund. Hoewel het niet om een actiegerichte of radicaal-linkse maatschappijveranderende groep gaat, vonden we het tof dat het hier om zelforganisatie gaat en dat was samen met de bescheiden begroting reden voor een kleine bijdrage.
Met € 100,- heeft Zwart Zaad het mede mogelijk gemaakt dat mensen van NextGENDERation, een Europees netwerk van studenten vrouwenstudies, deel konden nemen aan het World Social Forum 2003 in Porte Alegro, Brazilië. Na afloop hiervan is tijdens de themavondenreeks ‘Feminisme en globalisering van verzet’ van het Feministisch Kafee in het ACU verslag gedaan van het forum.
Tweemaal hebben we de afgelopen drie jaar een solidariteitsbijdrage gegeven aan het Clara Wichmann Instituut. Eerst € 25,- voor het proces tegen de SGP en de staat. Daaraan konden we vanwege de hoge kosten geen substantiële bijdrage leveren, bovendien betalen we normaal gesproken niet mee aan advocaat- of andere loonkosten. Toch hebben we een symbolisch bedrag gegeven omdat we het belangrijk vinden dat een staat die subsidie geeft aan een club die vrouwen discrimineert, hiervoor op de vingers getikt wordt. Vervolgens hebben we een half jaar later nog eens € 25,- overgemaakt omdat het Clara Wichmann Instituut, dat zoveel nuttig werk doet, haar subsidie is kwijtgeraakt.
€ 145,- ging naar de jaarlijkse Hexennacht op 19 mei 2003 in Utrecht. De voorjaarssalon van boekwinkel Savannah Bay en IDEA stond in 2004 in het teken van een feministische multiculturele boekpresentatie. Zij kregen € 120,-. In april 2005 organiseerde Queer Guerrilla samen met andere queers een Do It Yourself weekend op een geheime locatie in de buurt van Utrecht. Op het programma stonden veel politieke workshops met van alles wat homo-, bi-, hetero-, a-, trans- en anderseksuelen, poly-, mono- of andersgamen, mannen, vrouwen en alles ertussenin maar zou kunnen interesseren. Zwart Zaad stortte € 100,- voor de DIY Queerstrijd.

Media
De Vrije Keijzer schafte een kopieerstraat aan om banden van uitzendingen te kopiëren zodat ook mensen buiten het Amsterdamse hun uitzendingen kunnen volgen: € 200,- Een online database met video’s en reportages zal daar ook aan bijdragen. Het opzetten van deze database mocht rekenen op € 25,- solidariteitsbijdrage.
De Blauwe Draak, een Utrechtse zine in vele talen die gratis in kraakpanden en op universiteiten verspreid wordt, met artikelen over cultuur, ecologie, politiek, zelfwerkzaamheid, vegetarisme/veganisme en gender kreeg een solidariteitsbijdrage van € 50,-
Het Fort van Sjakoo dreigde te verdwijnen omdat de huur exorbitant steeg. Gelukkig kon met de aankoop van het pand voorkomen worden dat er weer een linkse boekhandel verdween. Hoewel dit geen actie was en niet Utrechts, kon er bij Zwart Zaad wel € 50,- af voor een obligatie.
De Anarchistische Boekenmarkt kreeg in 2003 € 250,-
Met € 182.50 leverde Zwart Zaad een kleine bijdrage aan de tweedehands laptop en een camera voor Organic Chaos Productions.
De Ithaka-tentoonstelling over anarchisme die o.a. te zien was tijdens de Pinksterlanddagen in Appelscha kreeg € 200,- met als voorwaarde dat de post lay-out die op de begroting € 600,- bedroeg flink lager uit zou vallen. Zwart Zaad betaalt immers geen personeelskosten.
AnderNieuws.net moet alternatieve media aan elkaar linken. Naar dit leuke initiatief van dDH ging € 50,-
PUSCII maakte deze zomer een doorstart in de nieuwe Weggeefwinkel bij het streekbussenstation. € 75,- was nodig voor kopieerkosten en apparatuur voor draadloos netwerk.

Mensenrechten
BIC deed een aanvraag voor een politiek debat, onderdeel van een Baskisch filmfestival in de Melkweg. Tijdens het debat willen laten zien welke organisaties verboden worden en geven ze info over martelingen in Spanje. Hier ging € 100,- naar toe.

Milieu & Dierenrechten.
Ondanks de bedenkingen die we hebben bij de manier waarop sommige dierenrechtenactivisten strijden (zie kopje moeilijk), hebben we de dierenrechtenstrijd de afgelopen drie jaar toch vaak kunnen steunen:
Zo was er een aanvraag voor de videovertoning in het ACU van ‘BPRC moet dicht’, een video vol informatie, motivatie en directe actie van Organic Chaos Network. Hadden de organisatoren van deze avond de moeite genomen een begroting te maken, dan hadden ze de gevraagde € 200,- kunnen krijgen. Zonder begroting moesten we ons beperken tot een solidariteitsbijdrage van € 50,-. Verder is er € 250 naar BPRC moet dicht! / Actiecampagne Koen gegaan, bestemd voor het vernieuwen van hun flyers, buttons, posters en stickers, ging € 250,- naar Actiegroep Geen Dieren Leed, voor flyers, posters en stickers in hun campagne tegen het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium van de Universiteit Utrecht, € 180,- naar de anti-vivisectie demonstratie in Tilburg in februari van dit jaar en € 50,- naar een discussie- en informatieavond waar het boek en de cd-rom ‘More Fun 4 Animals’ werden gepresenteerd.

Eind 2004 hebben we een lening van € 2000 ,- verstrekt aan de BPRC-arrestantengroep. Tien mensen zijn eind 2002 anoniem veroordeeld tot het betalen van een boete van € 2.000,- per persoon en een gezamenlijke schadevergoeding van € 20.000,- vanwege de bezetting van het kantoor van het BPRC in Rijswijk. Na politie-invallen zijn er van vier van hen de personalia bekend. Zou er niet betaald worden, dan volgt een gevangenisstraf van 40 dagen waarna alsnog betaald moet worden. Dit zou actievoeren in de toekomst erg lastig maken, vandaar dat er betaald moest worden. Voor de lening van Zwart Zaad staat een financieel daadkrachtige groep garant, waardoor we er vanuit mogen gaan dat het geld volgend jaar weer op onze rekening staat.

Naast dierenrechtenstrijd was er ook op het gebied van milieu veel te beleven. Half augustus 2002 hield GroenFront! voor de nieuwe lichting Utrechtse studenten een actiepicknick tegen de geplande parkeergarage die het Lucasbolwerk moet gaan ontsieren. Zwart Zaad droeg haar steentje bij met € 200. Een jaar later konden we aan Groen Front! nogmaals € 200 kwijt, ditmaal bestemd voor spandoeken en bouw- en klimmateriaal voor het actiekamp Entenwoud bij de Efteling. Dit is geen plaatselijke maar een landelijke actie, op zich dus niet iets waarmee je bij Zwart Zaad terecht kunt, maar in dit geval wilden we een uitzondering maken omdat een dergelijk actiekamp van andere fondsen weinig kan verwachten.
Een info-avond in het Utrechtse over duurzame landbouw in Zuid India en acties aldaar tegen biotechnologie, kon op € 120,- rekenen. De Tour de France pour sortir du nucléaire, een Europese tour tegen kernenergie heeft € 150,- gekregen voor actie en uitwisseling. Een lening (voor een half jaar) van € 150,- en een solidariteitsbijdrage van € 50,- gingen deze zomer naar een actie tegen de boskap bij Schinveld (Limburg) ten behoeve van de NAVO-basis bij Geilenkirchen (Dld) waar AWACS- radarvliegtuigen zijn gestationeerd.

Repressie
Met de rechtse regeringen de laatste tijd is de repressie zodanig toegenomen dat actie niet uit kon blijven. Dat blijkt wel uit de aanvragen.
De demonstratie tegen repressie en schijnveiligheid, georganiseerd door Comité Der Activisten Voor Vrijheid en Democratie (CDA/VVD) ving € 200,- Veel geld voor een landelijke demo, maar begin 2003 waren er weinig lokale aanvragen en bovendien kun je met een dergelijk project bij veel andere fondsen niet aankomen.
Een openbare tentoonstelling op het Plein in Den Haag van 7 t/m 10 april 2003 moest publiciteit opleveren voor Juanra, een politiek gevangene die ervan beschuldigd werd contacten met de ETA te hebben. Juanra dreigde aan Spanje te worden uitgeleverd. Voor de tentoonstelling ging € 115,- naar Free Juanra! Eerder had Zwart Zaad al geld geleend voor de borgsom. Dit geld werd in november 2002 weer terug ontvangen, omdat het niet meer nodig was.
STIL maakte flyers en posters tegen preventief fouilleren, daarvoor ontvingen ze € 250,- Een jaar later ging er € 50,- naar STIL voor hun actie tegen preventief fouilleren.
Het BIC, Baskenland Informatie Centrum, kreeg € 115,- voor een ondersteuningscampagne voor Casas Akarregi, een Bask die dreigde te worden uitgeleverd aan Spanje. Het geld werd gebruikt voor actiemateriaal, een open brief aan kamerleden, een poster en een kaart.
Enkele mensen van Anarchists Against the Wall waren vorig jaar in Nederland om te vertellen over hun acties tegen de muur. Deze anarchisten uit Israël kwamen ook een praatje houden in Utrecht. Door Zwart Zaad betaalde kosten: € 150,-
Hou de schappen van je boekwinkel favoriete boekwinkel in de gaten want eind dit jaar komt een terrorisme-dossier uit van onderzoeksburo Jansen en Janssen. Een solidariteitsbijdrage van € 50,- leek ons wel gepast nu onder het mom van ‘the War on Terror’ onze grondrechten worden ingeperkt.
Naar een boekproject van Rampenplan ging € 100,- Zij gaan een boek uitgeven over Maarten die uitgeleverd werd aan Zweden n.a.v. de Eurotop in de stad Göteborg in 2001.
Linkse Hulp, een organisatie voor financiële en praktische hulp aan politieke gevangenen, kreeg een opstartsubsidie van € 200,-
Voor stickers met www.identificatieplicht.nl is € 200 overgemaakt.
Meldpunt Misbruik Identificatieplicht: kreeg € 150,- voor de opstartkosten van id-nee en € 50,- voor de demo in Utrecht afgelopen september tijdens het eerste proces tegen mensen die bekeurd waren voor het niet willen of niet kunnen tonen van een id-bewijs.

Woonstrijd
Na de zogenaamde 'opwaardering' van de Ganzenmarkt tot stadsplein en sociale ontmoetingsplek, kon de gevel van Ubica natuurlijk niet ongeverfd blijven! In samenwerking met een collectief van kunstenaars werd een ontwerp voor een schildering gemaakt. Met de oude leus ‘Het gaat om de ruggegraat!’ van matrassenfabrikant Ubica in het achterhoofd, is een ruggengraat op de gevel geschilderd. Een sterke ruggengraat kunnen we wel gebruiken om ontruiming voor leegstand, id-plicht, preventief fouilleren, Balkenende, Donner en Verdonk het hoofd te kunnen bieden. Omdat de onderhoudspot van Ubica op was gegaan aan het organiseren van een benefietfeest, doneerde Zwart Zaad € 100,- voor deze opknapbeurt van de gevel van Ubica.
Eind 2003 is het Kraakspreekuur Utrecht heropgericht. Dat is de € 150,-voor een nieuw boekje en nieuwe flyers en posters meer dan waard. Verder is € 56,- gebruikt voor flyers die uitgedeeld zijn bij de begrafenis van de Dump en de demo tegen de ontruiming van de Vismarkt.

Ook buiten Utrecht gebeurde het een en ander. Stichting Tok kocht het van activiteiten bruisende kraakpand aan de Plantage Doklaan te Amsterdam aan en ook Vrankrijk is door bewoners en gebruikers aangekocht. Onder het motto ‘Laat duizend vrijplaatsen bloeien” heeft ZZ een TOK-obligatie en een Vrankrijk-obligatie van elk € 50,- aangeschaft.
De landelijke demonstratie en manifestatie ‘stop afbraak sociale huisvesting’, op 5 februari 2005, kon rekenen op € 200,-, mits dat geld werd gebruikt voor spandoeken en flyers en niet voor de bands.
Er ging € 44,- naar de landelijke actiedag tegen het kraakverbod.

Diversen
We hadden altijd al genoeg van commercie, vervuiling & verveling, oranje franje zijn waren we al eeuwig beu, dus konden we niet anders dan € 250,- neer te tellen voor Ravage Royaal. Dit alternatieve koninginnedagfeest van Ravage was niet alleen een cultureel feest, er was ook de nodige aandacht voor politiek. Aanvragen bij de grotere fondsen waren niet succesvol, dus sprong Zwart Zaad bij, al was het dan weer eens voor iets landelijks, terwijl we ons toch vooral op Utrecht (en op verre streken) willen richten. Wel plaatselijk waren de activisten die € 90 kregen om spandoeken te maken voor de demonstratie en de staking van het openbaar vervoer op 11 oktober 2003.
Begin 2003 organiseerde het Utrechtse anarchistische collectief Zin! een aantal ochtendbijeenkomsten over de ‘ideale economie’. Zwart Zaad steunde ze met een bijdrage van € 110,-.
De Aktivistenschool zorgt met haar trainingen voor goed op hun taak voorbereide activisten. Dit goede idee van Politiek Infocentrum Wageningen kreeg € 70,- voor materiaal en voor het claimen van een domeinnaam. De kritische studenten waren blut begin 2003. Ze deden met succes een beroep op Zwart Zaad voor € 75 voor propaganda. Payan, een democratische stichting van Iraniërs in Nederland had eind 2003 een bijeenkomst georganiseerd met kritiek op Balkenende-2 en kreeg daarvoor een bijdrage van € 100,-
Nederlandse activisten zijn naar een politiek festival in Baskenland gegaan. Dit festival was bedoeld als internationale uitwisseling van activisten. Zij hebben daar presentaties gehouden over wat er zoal gebeurt in Nederland op het gebied van activisme. Er ging € 150,- heen.
De Weggeefwinkel Utrecht liet zich niet kisten door de ontruiming van de Dump. Een ander langdurig leegstaand pand op een toplocatie was gemakkelijk te vinden. De winkel was al snel weer open en kreeg € 200,- voor de inrichting van het nieuwe pand.
€ 250,- gaat naar actiefestival 2.Dh5 waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar gediscussieerd gaat worden over methoden, technieken en strategie. Trek je agenda en hou 26 & 27 januari vrij voor 2.Dh5.

Internationale Solidariteit
De VIA (Vrijwillige Internationale Aktie) organiseerde een werkweek in de Grote Pyr, het nieuwe woonwerkpand van voormalige Blauwe Aanslag-bewoners. Aan het nieuwe pand viel veel te verbeteren. Zwart Zaad schokte € 100,- voor een activistische studiebijeenkomst over ecologie.
Het politieke vrouwenkraakpand Kara Kolo in Madrid kreeg een lening van € 250,- en een solidariteitsbijdrage van € 50,- voor een boekje over hun pand. Ze zochten de publiciteit in hun strijd voor de legalisatie van hun pand.
Naar een organisatie van landloze boeren in Bangladesh ging € 250,- voor de huur van de conferentiehal voor een Peoples Global Action-bijeenkomst in Azië. Later ging nog eens € 50,- naar twee organisaties van landloze boeren/boerinnen in Bangladesh die dat geld goed konden gebruiken na de overstromingen daar, in de zomer van 2004.
Een solidariteitsbijdrage van € 50,- was er voor een Nicaraguaans homo/lesbofestival.
Met € 250,- droeg Zwart Zaad een steentje bij aan the Campaign for Limiting Smithfield Foods. Deze campagne is gericht tegen Smithfield Foods, een vleesfabriek die allerlei illegale dingen doet, waar arbeiders worden uitgebuit en die het milieu verpest. Dit Amerikaanse bedrijf zit in Polen omdat ze daar met rust gelaten worden door de overheid. De mensen van de campagne maken een film, ze werken samen met kritische boeren en ze willen consumenten bereiken.
€ 200,- ging naar de actie tegen Benneton dat in Argentinië grond bezit en de indianen daar wil verdrijven. De Vrije Keijzer werkt voor deze actie samen met de Mapucae-indianen. Ze hebben een Engelstalig affiche gemaakt en ansichtkaarten in verschillende talen.
Er waren verder veel aanvragen van infoshops:
Een anarchistisch documentatiecentrum in Venezuela kreeg € 250,- voor de drukkosten van hun anarchistische publicaties en om een ruimte te kunnen gaan huren waar ze de boeken en tijdschriften van hun documentatiecentrum op kunnen slaan.
Een groep mensen is in Tsjechië een infocafé begonnen; niet hiërarchisch en met consensusbesluitvorming. Het dreigde direct al mis te gaan vanwege een kleine schuld door de verbouwing. Zij kregen € 250,- en hulp bij het vinden van heel goedkope computers. In Tsjechië zit ook een anarchistische bibliotheek annex uitgeverij. In 2002 wilden zij ‘Free woman of Spain’ uitgeven maar kwamen daarvoor nog de helft van het benodigde geld (= € 500,-) te kort. Er is € 100,- heen gegaan.
De enige alternatieve boekenwinkel in Boedapest dreigde wegens schulden te verdwijnen. Zwart Zaad heeft € 240,- gegeven om dat te helpen voorkomen. Twee mensen van deze boekwinkel waren op de Anarchistische Boekenmarkt, begin deze maand in de Kargadoor, om te vertellen over hun activiteiten.
In Marokko zijn mensen bezig een libertair centrum op te zetten, daar ging € 50,- naar toe.
Een linkse boekhandel/infoshop in Mexico, die schulden had en opgeheven dreigde te worden, kreeg ook € 50,- en € 50,- gaat, in de vorm van porto voor het verzenden van door andere mensen in Utrecht verzamelde Engelstalige boeken, naar een anarchistisch centrum met bibliotheek, vergaderruimte en boekwinkel op Borneo. De mensen in Borneo hadden niet alleen behoefte aan geld, ze wilden ook graag contacten met anarchisten in Nederland.

Moeilijk
Zoals altijd wordt over sommige aanvragen flink gediscussieerd. Dit keer gingen de moeilijkste discussies over links nationalisme en over actie voeren bij mensen thuis. Om met het laatste te beginnen, bij campagnes van dierenrechtenactivisten en antifascisten willen zulke acties nog wel eens voorkomen. Wij vinden acties gericht tegen mensen thuis niet oké als die acties bedreigend over kunnen komen, zelfs niet als deze mensen in hun werk foute dingen doen. Sloten dicht kitten, auto’s affikken en mensen bedreigen vinden we bepaald niet sympathiek en dergelijke acties steunen we niet. Niet bedreigende acties, zoals bijvoorbeeld het geluid van vliegtuigen laten horen bij minister Dekker thuis, moeten wat ons betreft wel kunnen. Als zij zegt dat omwonenden van vliegvelden maar tegen het lawaai moeten kunnen, wordt het tijd dat ze dat lawaai zelf eens ervaart.
We hebben ook grote moeite met links-nationalistische groepen. We steunen bijvoorbeeld de strijd tegen repressie in Baskenland, maar we ondersteunen geen autoritaire organisaties in Baskenland, ook al worden ze onderdrukt door de repressieve Spaanse staat.
We willen een vrije wereld waarin niemand bedreigd wordt.

Afgewezen
Zoals altijd komen er de nodige aanvragen van (studenten)koren en toneelclubs binnen. Zonder uitzondering zijn de begrotingen enorm hoog; van het bedrag dat naar de regisseur of de dirigent gaat zouden wij jaren lang heel actievoerend Utrecht van geld kunnen voorzien. Als de aanvraag dan ook nog gericht is aan de heren van Zwart Zaad, zoals die voor het voorjaarsconcert van Soli Deo Gloria, dan hebben wij een goed excuus om eens ongegeneerd bot te kunnen zijn.
Een aanvraag van wijkorganisatie Peace hebben we af moeten wijzen. Deze Utrechtse club vroeg € 200,- aan voor de herdruk van een poster en een briefkaart. Zelfs de politie vraagt deze posters aan, blijkbaar is ‘ie dus niet aanstootgevend en zou Peace bij de grotere fondsen een goede kans maken. En wie het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Oranje Fonds of het VSB fonds wat geld afhandig kan maken, moet dat zeker doen!
Een bijdrage aan een symposium 20 maart 2004 in de Balie over Baskenland is afgewezen omdat het landelijk was, omdat er heel veel geld naar de Balie zou gaan en omdat het festival eerder cultureel dan politiek was.
Het AMB (AntiMilitaristisch Bureau) in Nijmegen heeft een website laten maken over antimilitarisme en pacifisme, gericht op jongeren. Blijkbaar werkten ze met betaalde mensen., want ze hadden € 3700,- nodig voor het opzetten van de website en nog eens € 7750,- voor tekstbewerking. Dat zijn bedragen waar Zwart Zaad niets mee kan. Gelukkig is de website er zonder ons wel gekomen. Kijk eens op www.antimilitarisme.org.


meer nieuwsbrieven
naar boven