Zwart Zaad
Nieuwsbrief 2006

16 november 2005 – 31 januari 2007

Geachte donatrices, lieve vrienden en vriendinnen, waarde kameraden
Zoals beloofd dit keer een financieel overzicht van de afgelopen jaren. Eindelijk zijn we weer bij. We zijn steeds meer geld kwijt aan de bank. Aan elke bijschrijving zijn kosten verbonden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, kun je er voor kiezen om in plaats van maandelijks, per kwartaal of per jaar geld over te maken. Formulieren om dat te regelen, zijn verkrijgbaar bij je bank. We zijn blij met ieder bedrag dat we ontvangen, maar een inflatiecorrectie of een verhoging van het te storten bedrag om een andere reden is natuurlijk altijd welkom.
Wij willen graag e-mailadressen van donatrices! Daarmee zouden we ze kunnen informeren over lopende geldinzamelingsacties waaraan Zwart Zaad meedoet of voor wie aangeeft daar prijs op te stellen, de nieuwsbrief digitaal te sturen (in PDF of tekstbestand).
We zijn altijd blij met mensen die zich voor kortere of langere tijd voor Zwart Zaad willen inzetten. Dus heb je belangstelling, meld je dan. We kunnen heel goed nieuwe input gebruiken.
Weet je nog goede actie-initiatieven, wijs ze dan op Zwart Zaad opdat we meer aanvragen krijgen.
Tot slot: Zwart Zaad is een lokaal Utrechts actiefonds, maar we zijn op initiatief van mensen uit Amsterdam bezig daar een lokale afdeling op te starten. We hopen dat onze donatrices zich daarin kunnen vinden. Binnen enkele maanden kunnen jullie van ons een uitnodiging verwachten voor een donatricevergadering. Maar schroom niet om ons al eerder opmerkingen en aanbevelingen te e-mailen of te schrijven.

Groeten,
Ruby, Egbert, Andries & Hanneke

Antimilitarisme & Vredesacties
In april 2006 was het twintig jaar geleden dat de nucleaire ramp in Tsjernobyl plaatsvond. Als vervolg op de ‘Tour de France pour sortir du nucleaire’ van 2004 zou een groep mensen van 19-26 april door Nederland trekken. Met deze Ronde van Nederland tegen de Nucleaire Nachtmerrie wilden zij aandacht vragen voor duurzame energie, de gevaren van kernenergie en het gebruik van kernwapens. Zwart Zaad zou er aan bijdragen met € 150,- voor flyers en affiches, maar helaas ging de ronde vanwege persoonlijke omstandigheden van de organisatoren niet door. Om deze mensen, die bij anti-militaristische acties vaak op een ludieke manier aanwezig zijn, een hart onder de riem te steken werd in plaats van de eerder toegezegde gift een solidariteitsbijdrage van € 30,- overgemaakt.

Antiracisme & vluchtelingenstrijd
De AAGU (Anarchistische Antideportatie Groep Utrecht) maakte een folder over de rechten van illegalen. Ze hadden daar € 138,- voor nodig en dat kregen ze. Comité Sluit Kamp Zeist kreeg € 250,- voor een brochure en stickers over vreemdelingendetentie. AFA kwam voor de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2006 met een krant en een website over Nieuw Rechts. Het krantje werd verspreid waar Nieuw Rechts aan de verkiezingen meedoet, niet in Utrecht dus. Daarom en vanwege de begroting die zo hoog was dat Zwart Zaad er geen substantiële bijdrage aan kon leveren hield Zwart Zaad het op een solidariteitsbijdrage van € 50,-
Zwart Zaad heeft niet alleen geld weggegeven of uitgeleend; dit keer hebben we de kans gekregen om eens borg te staan. De Draaikolk, een gekraakt flatgebouw in Wageningen wordt geschikt gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Het aansluiten van gas water en elektriciteit gaat veel geld kosten. Zwart Zaad staat borg voor € 200,- zodat de mensen van de Draaikolk geld kunnen lenen van Solidair. Er moet nog veel werk worden verzet om de ruimtes leefbaar te maken. Wil je helpen, stuur dan een mail naar opvangnu@infocentrumwageningen.nl of kijk op Indymedia NL wanneer er weer een klusdag staat gepland.
Op de kerstborrel van de CDA gemeenteraadsfractie van Den Haag heeft PRIME kerstkaarten uitgedeeld met kritiek op het vluchtelingenbeleid. Het was een lokale niet Utrechtse actie, maar we vonden het zo’n mooi gebaar dat we een solidariteitsbijdrage van 25 euro over hebben gemaakt.

Milieu & Dierenrechten.
GroenFront! is heel positief in het nieuws geweest met de acties tegen bomenkap voor de AWACS-vliegtuigen in Schinveld. Zwart Zaad droeg met € 150,- bij aan deze acties. GroenFront! had nog een lening uitstaan bij Zwart Zaad die ze uiterlijk in december 2005 terug zouden betalen. Dat is niet gebeurd, daarom hebben we besloten als bijdrage aan de acties geen extra geld te geven maar de lening kwijt te schelden. Toffe acties, de bijdrage van Zwart Zaad was hoger geweest als ze de lening wel op tijd hadden terugbetaald.
Met leningen gaat het soms mis, maar zeker niet altijd. De BPRC-arrestantengroep heeft de € 2000,- die ze eind 2004 had geleend netjes terugbetaald.

Repressie
Comité Rechtsherstel vroeg geld voor de persconferentie ‘Aanklacht tegen ministers Donner en Verdonk’. De aanklacht is opgesteld vanwege hun optreden en nalatigheden in de kwestie van de Schiphol-brand. € 50,- solidariteitsbijdrage.
De wereld zit complexer in elkaar dan de simpele slogan 'Nederland tegen terrorisme'. Daarom heeft Buro Jansen & Janssen een gratis krant gemaakt over terrorisme. Vanwege de hoge begroting was een substantiële bijdrage niet mogelijk, daarom een solidariteitsbijdrage van € 40,- wat toch nog goed is voor zo’n duizend kranten. De krant is als pdf te vinden op www.burojansen.nl. Voor een nieuwe krant, ditmaal over legitimatieplicht krijgt Jansen & Janssen € 150,-. Naar Meldpunt Misbruik Identificatieplicht (www.id-nee.nl) ging € 100,- voor posters en flyers, later ging nog eens € 76,- naar het Meldpunt voor het laten drukken van ansichtkaarten.
Groen Front! kreeg € 120,- voor de bezetting van Houthandel Van de Stadt BV in Zaandam, een houthandel die hout uit Burma importeert. Burma wordt geregeerd door een uiterst gewelddadige militaire dictatuur. Desondanks blijft Van de Stadt BV teak uit Burma importeren. GroenFront! eist van het bedrijf dat het per direct alle handelsactiviteiten met Burma staakt. Helaas is de actie misgelopen en is een van de bezetters door een val gewond geraakt.

Woonstrijd
Onder het motto ‘Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker!’ werd er op 3 juni gedemonstreerd tegen het wanbeleid van minister Dekker (VROM). Omdat er nogal wat bemiddelde clubs in de organisatie zaten en het geen Utrechtse maar een landelijke demo betrof, kon Zwart Zaad volstaan met € 25,- solidariteitsbijdrage. Het Festival Counter Culture, op zaterdag 13 mei in Park Lepelenburg in Utrecht, was een festival vrij van reclame en grote sponsors. Het festival, met bands, infostands en workshops, had op korte termijn geld nodig omdat één van de subsidiegevers op het laatste moment afhaakte. Een Utrechts politiek festival waar eenieder die dat wilde kon zien wat er buiten wonen nog meer in kraakpanden gebeurt, echt iets voor Zwart Zaad. Daarom een bijdrage van € 175,- voor de huur van de marktkramen voor de infostands en een lening van € 350,- die inmiddels terug is betaald. Naar Utrechtse acties tegen het dreigende kraakverbod gaat € 250,-. Dat is in eerste instantie een lening omdat de organisatoren snel geld nodig hadden en de acties nog niet ver genoeg uitgewerkt waren om met een begroting te kunnen komen. Is er later wel een begroting, dan wordt deze aanvraag opnieuw besproken en wordt de lening mogelijk omgezet in een gift.
Puscii vroeg en kreeg € 100,- voor bedrading van het internetcafé, maar omdat er enkele weken later sprake was van een acute ontruimingingsdreiging van het Stationsplein, wilden zij deze honderd euro liever gebruiken voor acties tegen de ontruiming van hun pand. De Stationspleingebruikers (onder andere de Weggeefwinkel en Puscii) dienden samen een aanvraag van € 200,- in voor acties tegen de ontruiming, ze krijgen nog een extra € 100,- wat samen met de € 100,- die al naar Puscii is gegaan het gevraagde bedrag is.

Diversen
Het Anarchisme en Verzet-festival 2006 in Wageningen (www.anarchismefestival.nl) is landelijk en kreeg daarom niet de gevraagde € 200,-, maar slechts de helft daarvan: € 100,-
Het 2.Dh5-festival, van 1 t/m 3 december 2006 in Utrecht, keeg € 200,-
Het kantoor van stichting De Wilde Aarde wordt veel gebruikt door allerlei actievoerders in Utrecht. Door het vertrek van enkele betalende gebruikers hebben ze een huurachterstand bij Voorstaete. Ze vragen een bijdrage aan Zwart Zaad als noodoplossing, zodat ze tijd hebben om nieuwe medehuurders te zoeken. Omdat dit kantoor zo belangrijk is voor de Utrechtse actievoerders zal Zwart Zaad bij wijze van uitzondering € 250,- geven voor de huur.

Internationale Solidariteit
Grassroots Projects ondersteunt een project voor waterputten in Morelia, Chiapas, Mexico. Er wordt niet alleen aan een goede drinkwatervoorzieningen gewerkt, maar ook aan scholing; een groep Zapatistas wordt opgeleid om bij volgende projecten zelf alle taken uit te kunnen voeren: van de voorbereidingen en het ontwerp, tot de uitvoering en het onderhoud. Humanitair? Ja, maar wel een project dat van onderaf georganiseerd is en dat geen enkele steun krijgt van de overheid. Een infotour door Nederland moet hier voor de nodige bewustwording zorgen. Er gaat € 250,- heen. Mensen in Skopje, Macedonië, willen grond kopen en daar een Guerillafarm beginnen met onder meer een groentetuin, een infoshop, daklozenopvang en concerten. Guerillafarm-solidariteitsbijdrage € 50,-
De Israëlische activisten van Anarchists Against the Wall, die in juni 2004 tijdens hun infotour Utrecht aandeden, hebben 10.000 euro nodig voor proceskosten. De € 50,- solidariteitsbijdrage voor deze anarchisten maken we samen met de bijdrages van andere organisaties over, zodat de kosten van internationaal bankverkeer buiten Europa beperkt blijven.
Stakende supermarktmedewerkers van de anarchistische vakbond CNT in Spanje krijgen een solidariteitsbijdrage van € 50,- Eenzelfde bedrag gaat naar een arbeidersinitiatief in Polen. Enkele arbeiders daar zijn ontslagen omdat ze een autonome vakbond hadden opgericht.
Mensen van D4-net reisden naar Libanon om te kijken wat voor wapens er onlangs gebruikt zijn en of er sporen te vinden zijn van verarmd uranium. Met foto’s, artikelen en film willen ze de Midden-Oostendiscussie in Nederland aanzwengelen. Het lukt hen waarschijnlijk niet de financiering van de reis rond te krijgen, daarom krijgen ze van Zwart Zaad 10 % van het tekort met een maximum van € 200,-
€ 100,- is naar anarchisten in de Filippijnen gegaan die vast zitten nadat ze vals zijn beschuldigd van deelname aan communistische guerrilla. Het geld wordt door de Vrije Bond overgemaakt, samen met hun eigen donatie.
Het Alternative Information Center, een gezamenlijk Palestijns-Israëlische organisatie, krijgt € 200. Met dit geld willen ze een ontmoetingsplek, een politiek-cultureel café, in Beit Sahour realiseren.

Afgewezen
NSF vroeg een bijdrage aan alle organisaties die de beginselverklaring hebben ondertekend, waaronder Zwart Zaad. Er zitten grote rijke clubs bij het NSF, wij vonden dat die wel konden dokken, zodat het Zwart Zaad-geld kan worden gebruikt voor acties die door armlastige mensen en groepen worden georganiseerd.


meer nieuwsbrieven
naar boven