Zwart Zaad
Nieuwsbrief 2007

1 februari 2007 - 31 december 2007

Geachte donatrices, lieve vrienden en vriendinnen, waarde kameraden

Het einde van het jaar is in zicht, met op het nippertje nog een Zwart Zaad nieuwsbrief. Verwildering, trots op Nederland en gelukkig ook rebellerende scholieren. Nederland verandert en Zwart Zaad blijft niet stil staan. Wij zijn begonnen met een nieuwe campagne om meer donatrices te werven. En dat is nodig! Veel groepen weten ons te vinden, zodat we weer veel acties hebben kunnen ondersteunen. Over onze naamsbekendheid hoeven we ons dus geen al te grote zorgen te maken. Toch is het goed om er aandacht aan te schenken als we willen dat er voor iedere donatrice die ons verlaat, vaak na jaren trouw doneren, er minstens een nieuwe donatrice bij komt. Alleen dan kunnen we de actiebeweging financieel blijven steunen. Tot nu toe gaat het goed: het aantal donatrices is stabiel gebleven op ongeveer 65.

Met onze nieuwe folder, ansichtkaarten en posters hopen we veel nieuwe actiegroepen en donatrices te bereiken. De folder van Zwart Zaad is geheel vernieuwd. Daarnaast zijn er twee verschillende posters op A2 formaat gekomen en twee op de poster lijkende briefkaarten. Met dank aan Henk, een oud bestuurslid, voor de lay-out. Bij deze nieuwsbrief zitten enkele folders en gratis briefkaarten. Wil je een poster of meer materiaal om te verspreiden, neem dan contact met ons op. We hebben er nog stapels. Zelf hebben we er al een aantal verspreid, hetgeen gelijk nieuwe donatrices en ondersteuningsaanvragen voor acties opleverde.

Een donatricesvergadering is gepland in de lente. Het is namelijk al weer te lang geleden dat we een georganiseerd contact hebben gehad met onze achterban. Nieuwe bestuursleden zijn welkom. Dus wil je niet wachten op een donatricesvergadering en wil je nu al meer zeggenschap, kom dan het bestuur versterken.

Het oprichten van een lokale Zwart Zaad- afdeling in Amsterdam gaat niet door. Na overleg en lang filosoferen kwamen we tot de conclusie dat het wellicht weinig toegevoegde waarde heeft om ook in Amsterdam een afdeling te beginnen. Er zijn immers voldoende, zeer sympathieke fondsen in het Amsterdamse, waar we niet mee willen concurreren. Maar mocht er in een stad elders in het land de behoefte en de wil bestaan om een actiefonds op te richten om de lokale actie-infrastructuur te versterken, is Zwart Zaad altijd bereid om hiermee te helpen.

Ben je zelf bezig geld in te zamelen voor buitenlandse actie, neem dan contact op met Zwart Zaad: als we samen geld overmaken hoeven bankkosten maar één keer betaald te worden.

Groeten, Ruby, Egbert, Andries & Hanneke

PS: Politiek cultureel centrum ACU heeft besloten ons dit jaar met een grote gift te steunen. Daar zijn wij heel dankbaar voor. Hopelijk zullen meer groepen dit voorbeeld volgen, waardoor we de actiebeweging weer beter kunnen ondersteunen. Onze bankrekening staat open voor kleine en grote bijdragen (rekeningnummer 97.96.56.761 tnv Zwart Zaad te Utrecht).

fietsdemo tegen de G8, 5 mei 2007, UtrechtAndersglobalisme
Op 4, 5 en 6 mei deed de Fietskaravaan tegen de G8 Utrecht aan. Wat begon als een rustige fietsdemonstratie op bevrijdingsdag, eindigde met meer dan honderd arrestaties toen de ME op hardhandige wijze de gehele demo insloot en iedereen oppakte wegens het overtreden van verkeersregels (zie Indymedia NL). De volgende dag konden de demonstranten hun in beslag genomen fietsen weer ophalen en ging de fietskaravaan verder richting Nijmegen. Onderweg namen ongeveer zestig activisten deel aan een burgerinspectie van Kamp Zeist. De inspecteurs werd de toegang tot het detentiecentrum ontzegd en twee van hen werden gearresteerd toen zij over het hek klommen. Zwart Zaad heeft met € 250 bijgedragen aan de Fietskaravaan tegen de G8. Het geld werd gebruikt voor posters, flyers en het opknappen van fietswrakken.
Het Nederlands Sociaal Forum heeft een uitgebreid antwoord gestuurd op de brief van de radicale vleugel van het NSF, waartoe o.a. Zwart Zaad behoort, over de bedoeling van de ‘Top van Onderop’. Ondanks onze twijfels over de niet zo radicale koers van het NSF, hebben we daarom toch de bijdrage van € 50 overgemaakt die het NSF aan de ondersteunende organisaties vroeg. De brief is te lezen op www.indymedia.nl/nl/2007/02/42279.shtml.
Dissent was met een mobiele internetwerkplaats aanwezig bij de G8-top in juni 2007 in Heiligendamm, Duitsland. Voor die internetwerkplaats en voor stickers, posters en een krantje over de G8 kreeg Dissent tweehonderdvijftig euro.

Antimilitarisme & Vredesacties
Sinds begin dit jaar bestaat er een Nederlandse afdeling van de Raging Grannies. Dit is een koor van oudere vrouwen die op een ludieke manier zaken aan de orde stellen als geweld, wapens en oorlogen, klimaat- verandering en milieu, vluchtelingen en armoede. Hun eerste optreden vond plaats op de Top van Onderop van het NSF. Ze vroegen Zwart Zaad € 180 voor reiskosten en € 50 voor folders. Het geld voor de folders hebben ze gekregen, de reiskostenvergoeding hebben we afgewezen.
Een antimilitarist die een straf uit moest zitten voor deelname aan de burgerinspectie van kernwapenbasis Volkel kreeg een solidariteitsbijdrage van € 25 in de hoop dat vers fruit en telefoonkaarten haar straf wat draaglijker zouden maken.

Antiracisme & vluchtelingenstrijd
Op 15 september was er een burgerinspectie van het detentiecentrum Kamp Zeist. Zwart Zaad deed mee met € 250 voor flyers, brochures, geluidswagen, porto, telefoon, spandoeken en reiskosten voor de sprekers. Het was een mooie en goed georganiseerde manifestatie. Hoewel de inspectie van het terrein grotendeels werd verhinderd door een wel erg agressief optredende politie, hebben de bewoners het zeker gehoord en is er veel media-aandacht geweest.

Burgerinspectie Kamp Zeist 15 september 2007

Comité NVB-nee hield op 22 september een manifestatie in Amsterdam. De extreem-rechtse NVB wilde op die dag demonstreren tegen de tijdelijke verplaatsing van een monument ter nagedachtenis aan hen die vielen in de strijd tegen de nazi’s. Kan het nog gekker?! Het was een landelijke manifestatie, daarom kreeg het comité 10% van de begroting, € 213,50, voor flyers, spandoeken en een geluidswagen.

Feminisme & genderstrijd
prochoice-demo Baas in eigen buik, 8 december 2007, Amsterdam PRIME organiseerde op 8 maart weer een manifestatie. Er kwam een grote groep Iraanse vrouwen van over de hele wereld naar Den Haag om ter gelegenheid van internationale vrouwendag samen met Nederlandse vrouwen te demonstreren voor meer rechten voor vrouwen in Iran en andere landen in het Midden-Oosten en tegen de agressie van George Bush tegen Iran. Uiteraard worden niet alleen in het Midden-Oosten vrouwenrechten met voeten getreden. Wereldwijd is de strijd tegen geweld tegen vrouwen en vrouwenonder- drukking nog altijd een belangrijk thema. Juist daarom is een zo breed mogelijke internationale solidariteit het beste wapen om in deze situatie verandering te brengen. Er zat geen begroting bij de aanvraag en het is landelijk, daarom slechts een solidariteitsbijdrage van vijftig euro.
19 mei zijn vrouwen in Utrecht ‘s nachts de straat op gegaan tijdens de jaarlijkse Heksennacht. Heksennacht Utrecht 2007 vroeg en kreeg € 50 voor spandoeken of fakkels.
Honderd euro ging naar de prochoice-demo ‘Baas in eigen buik - The return’ op 8 december in Amsterdam. Op die dag hielden anti-abortusdemonstranten een stille tocht. Deze stille tocht werd al snel verstoord door diverse demonstranten van de Baas in eigen buik demonstratie, die met fluitjes, trommels, megafoon en een flinke keel voldoende lawaai maakten om hun boodschap zeer duidelijk over te brengen.

Media
De Vrije Keyser heeft € 6.000 nodig voor hun uitzendingen en een montagetafel. Hoewel de Vrije Keyser vooral op Amsterdam is gericht, zijn de uitzendingen ook via internet te bekijken. Daardoor heeft hun berichtgeving, met thema’s die overal spelen, een landelijke of misschien zelfs wel een internationale uitstraling. Bovendien is de Vrije Keyser deel van de door actievoerders gebruikte infrastructuur en wordt apparatuur regelmatig uitgeleend voor het vastleggen van acties in binnen- en buitenland. Maar ja, het is geen actie en het bedrag is zo hoog dat Zwart Zaad daar geen substantiële bijdrage aan kan leveren. Een grote bijdrage zit er dus niet in, een solidariteitsbijdrage van € 50 kan er wel af. Met hierbij een oproep aan de lezers van deze nieuwsbrief: stort gul op giro 81.20.293 tnv stichting Vrije Keyser TV te Amsterdam voor een vrije nieuwsgaring!

Milieu & Dierenrechten
De milieu-aanvragen kwamen deze keer allemaal van de Vrienden van GroenFront! Niet zo vreemd, want GroenFront! is een club die bij andere fondsen moeilijk terecht kan.
Twee bedrijven willen in IJsland dammen bouwen, een natuur- gebied onder water zetten en geisers gebruiken voor groene energie. GroenFront! organiseerde half maart twee directe acties tegen die bedrijven. Ze hadden € 500 nodig voor reiskosten, lock-ons, sloten en de huur van een busje, waarvan ze de helft aan Zwart Zaad vroegen. Voor reiskosten moet je niet bij Zwart Zaad zijn, maar er bleven genoeg andere kosten over waarmee wij wel iets kunnen. Ze kregen € 245, vijf euro minder dan gevraagd, want toen we de op de begroting genoemde kosten optelden kwamen we op een lager totaalbedrag uit dan de opsteller van de begroting.
Verder kreeg GroenFront! een voorschot van € 250 voor de blokkade van de Betuwelijn tijdens de feestelijke opening van deze spoorlijn. Ten tijde van de aanvraag was de actie nog geheim, waardoor we de aanvraag niet goed konden beoordelen. Daarom kreeg GroenFront! geen gift maar een voorschot. Na de actie zouden we snel een echte aanvraag met begroting krijgen, zodat we konden beoordelen of deze lening in een gift kan worden omgezet, maar ondanks aandringen onzerzijds hebben we hier niets meer over gehoord. Misschien hadden we niet zo schoolmeesterachtig moeten doen over de niet kloppende begroting van de IJsland-acties?
GroenFront! hield eind augustus een gathering over energie en tegen kolencentrales. De aanvraag voor de gathering nemen we pas in behandeling als de Betuwelijnblokkade is afgehandeld. Dus Vrienden van GroenFront!, kom op met die aanvraag voor de blokkade en de ontvangstbevestiging van het voorschot.

Repressie
Een actievoerder die na het uitzitten van zijn straf voor een sabotage-actie in vreemdelingendetentie terecht kwam omdat hij weigerde zijn identiteit bekend te maken, kreeg een solidariteitsbijdrage van vijfentwintig euro. En id-nee kreeg € 250 voor drukwerk, affiches, ansichtkaarten en brochures.
Een aanvraag uit Den Bosch. Het Bossche Bedrijvenfonds is ooit opgegaan in Zwart Zaad, aanvragen uit Den Bosch behandelen we daarom hetzelfde als een lokale Utrechtse aanvraag. Kleintje Muurkrant heeft hoge juridische kosten vanwege processen over artikelen op hun website. Ze zijn er onlangs toe verplicht € 10.000 schadevergoeding en € 2.000 proceskosten te betalen. We willen niet dat Kleintje Muurkrant hierdoor niet meer kan verschijnen, dus geven we honderd euro.
Niet alleen Kleintje Muurkrant maar ook uitgeverij de Papieren Tijger gaat gebukt onder hoge juridische kosten. Oud-bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee Diederik Fabius eist in een bodemprocedure een verschijningsverbod voor het boek ‘Een man tegen de staat’ van Alexander Nijeboer. Zwart Zaad doneert honderd euro.
Normaal gesproken betaalt Zwart Zaad niet mee aan proceskosten omdat we niet willen bijdragen aan de riante salariëring van de heren en dames rechtsgeleerden. Deze keer maakten we daarop een uitzondering, omdat in deze gevallen mensen monddood dreigden te worden gemaakt. Dat willen we niet laten gebeuren.
Beveiligingscamera’s, id-plicht, willekeurige controles en selectief preventief fouilleren, enkele mensen in Amsterdam zijn deze repressie helemaal zat. Ze organiseerden op 21 december een Fuck the Police-demo en kregen een solidariteitsbijdrage van vijftig euro.

Woonstrijd
Platform Utrecht tegen Sloop heeft geld voor folders nodig. In de aanvraag werd geen bedrag genoemd en er zat geen begroting bij. We hebben afgesproken dat ze alsnog met een begroting zouden komen, omdat ze dan waarschijnlijk meer konden scoren dan een bescheiden solidariteitsbijdrage. In de begroting die vervolgens binnen kwam stonden niet de kosten voor een folder, maar die van de oprichtingskosten. Heel goed, want als de stichting eenmaal bestaat kan het platform op andere plekken dan bij Zwart Zaad terecht voor subsidie. Platform Utrecht tegen Sloop krijgt € 400 voor de oprichtingskosten. Dat is een forse bijdrage voor Zwart Zaad, maar met al dat slopen van sociale huurwoningen door de woningbouw- verenigingen en de gemeente is er grote behoefte aan een tegen- geluid. We hopen de komende jaren nog veel van ze te horen!
Mitros wil de sociale huurwoningen in het Kleine Wijk in Ondiep slopen en moet van de huurders af. Door vrijwel niets meer aan onderhoud te doen en door woningen leeg te laten staan proberen ze de huurders weg te krijgen. Kraakgroep Kleine Wijk doet iets aan die leegstand. Ze vragen en krijgen € 250 voor flyers, verf, spandoeken en barricademateriaal.
De Arrestantengroep Utrecht bestaat anderhalf jaar. Ze hebben geen eigen inkomsten en vragen aan de groepen waar ze voor werken het benodigde geld voor telefoonkaarten en voor reiskosten als er eten of paspoorten naar arrestanten moeten worden gebracht. Niet iedere groep heeft geld, daarom willen ze wat geld van zichzelf. Ze krijgen de gevraagde tweehonderd euro.
Op 9 februari 2008 is er een landelijke manifestatie in Amsterdam: Stop afbraak sociale huisvesting. De kosten van de folders, flyers en muziek zijn zo hoog dat Zwart Zaad er geen substantiële bijdrage aan kan leveren. Omdat we het wel een belangrijk thema vinden, geven we een solidariteitsbijdrage van vijftig euro.

Diversen
Het Counter Culture Festival trok dit jaar 1500 bezoekers! Verschillende krakers en politiek activisten uit Utrecht en omstreken begonnen vorig jaar dit festival als protest tegen het verdwijnen van politieke en culturele vrijplaatsen in de stad, zoals de kraakpanden De Vismarkt, de Vliegende Hond en de oude Dump 2000. Het Counter Culture Festival wil ruimte bieden aan verschillende muzikale genres en tegelijk de Utrechtse bevolking op laagdrempelige wijze laten zien wat zich op politiek en cultureel gebied in de kraakpanden afspeelt. Zwart Zaad droeg bij met € 250 voor de marktkramen van de politieke info-markt.
Eind november was het derde 2.Dh5-festival, dit maal niet in Utrecht maar in Nijmegen. Een festival voor uitwisseling van kennis over methoden en strategieën om aan de wereld te sleutelen. Zwart Zaad deed mee met een bijdrage van tweehonderd euro.

Internationale Solidariteit
In Rusland, Krasnodar, is een antifascist voor tweeëneenhalf jaar de bak ingegaan nadat hij in mei 2004 tijdens een gevecht met nazi’s een van de aanvallers aan zijn been verwond had. Hij is veroordeeld, gevlucht naar Belarus, opgepakt, nogmaals gevlucht en wederom opgepakt. Na een flinke aframmeling zit hij weer in de bak. Hij heeft geld nodig om eten te kunnen kopen. We wilden een solidariteits- bijdrage geven, maar daarvoor hadden we anderen moeten vinden die samen met ons geld over wilden maken. Van vijftig euro blijft namelijk niet veel over als je het overmaakt naar Rusland. Helaas hebben we niemand gevonden. Omdat Alert! momenteel geld inzamelt voor Russische antifa’s, maken we de vijftig euro naar hen over.
De eigenaresse van het pand van het anarchisme- documentatiecentrum CIRA in Lausanne is overleden en CIRA heeft geld nodig omdat ze het pand willen behouden. Zwart Zaad doneerde honderd euro.
Anarchists Against the Wall hebben hoge kosten voor juridische bijstand. Iedere week worden er wel één of twee mensen gearresteerd. Als dat tot een proces leidt, kost het ze € 500 al hebben ze een goede en goedkope advocaat. Zwart Zaad zal € 250 overmaken, maar is nog op zoek naar een andere organisatie die eenzelfde bedrag kan missen.

Afgewezen
1. Fanga Musow, een opvangproject voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning, is deze zomer een donateurswervingsactie gestart. Kosten € 2.200 voor drukwerk, enveloppen en verzending. We vinden het een sympathieke organisatie, we hebben de folder van Fanga Musow niet voor niets ooit meegestuurd met een Zwart Zaad nieuwsbrief, maar het is geen actie en bovendien kan de bijdrage van Zwart Zaad aan een dergelijk bedrag niet groot zijn, daarom hebben we deze aanvraag afgewezen.
2. In het plaatsje Beit Sahour in Palestina wil men een guesthouse opstarten. Het idee voor dit guesthouse is ontstaan in het Alternative Information Center. Dit infocafé draait goed en heeft regelmatig discussie- avonden waarin bijvoorbeeld aan buitenlanders duidelijk gemaakt wordt hoe het is om te leven in bezet gebied. Nadeel is dat zowel de buitenlandse als de lokale gasten ‘s avonds niet meer uit Beit Sahour weg kunnen omdat de Israëlische soldaten wegversperringen opwerpen. Vandaar het idee voor een guesthouse. We hopen dat het guesthouse er komt, maar we hebben de aanvraag afgewezen omdat het geen actie is en het runnen van een guesthouse niet politiek is.


meer nieuwsbrieven
naar boven