Zwart Zaad
Nieuwsbrief 2008 nr. 1

1 januari 2008 - 18 mei 2008

Geachte donatrices, lieve vrienden en vriendinnen, waarde kameraden

In deze nieuwsbrief staan niet zoals gebruikelijk de toegewezen fondsaanvragen centraal. Sinds de vorige nieuwsbrief verscheen eind december hebben we nog niet veel aanvragen behandeld. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is.

Zo heeft de Belastingdienst het in zijn hoofd gehaald dat we organisaties steunen die geen maatschappelijk nut dienen. Bij verschillende activiteiten die wij ondersteunen greep de politie (hardhandig) in. Daarom is onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) ingetrokken. Giften aan Zwart Zaad van na 31 december 2007 zijn vooralsnog niet meer aftrekbaar voor de belasting. We beraden ons nog op de stappen die we hier tegen zullen ondernemen. Binnenkort meer nieuws hierover.

Verder hebben we eindelijk weer een donatricesbijeenkomst georganiseerd. Op maandag 2 juni zijn jullie om 19.30 uur van harte welkom in het ACU. Na de bijeenkomst is er een politiek café over actiefondsen. We hopen jullie dan te zien.

Onze bankrekening staat open voor kleine en grote bijdragen (rekeningnummer 97.96.56.761 tnv Zwart Zaad te Utrecht).

Groeten, Ruby, Egbert, Andries & Hanneke


Antiracisme & vluchtelingenstrijd
Het was actievoerders opgevallen dat omwonenden van Kamp Zeist slecht op de hoogte zijn van wat er in deze illegalenbajes gebeurt. Daar wilden ze iets aan doen en dus werd in Zeist en omliggende gemeentes een informatieve krant over Kamp Zeist huis aan huis verspreid. Wie daarna nog meer wilde weten of in actie wilde komen, was welkom op een info-avond. Het laten drukken van ruim 50.000 kranten kost niet niks, daarom werd aan Zwart Zaad € 250,- gevraagd en dat kregen ze.

Mensenrechten
Peace consumentenvereniging is een campagne gestart rond de fraude bij de invoer van Israëlische nederzettingenproducten in Nederland en de Europese Unie. Er zijn producten uit de illegale nederzettingen in door Israël bezet gebied te koop, terwijl er Israël op het etiket staat. Omdat de nederzettingen het grootste struikelblok zijn voor een levensvatbare Palestijnse staat en ze daardoor een duurzame vredesregeling in de weg staan, wil Peace dat de producten uit de nederzettingen niet meer in Europa te koop zijn, waardoor de nederzettingen financieel niet meer levensvatbaar zijn. Zwart Zaad steunt dit initiatief en heeft euro; 50,- overgemaakt.
Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.peaceconsumer.org.

Repressie
Id-nee blijft onverminderd actief. Zij krijgen tweehonderd euro zodat ze door kunnen blijven gaan met het verzamelen van informatie en het ageren tegen de identificatieplicht.

Diversen
Op 24 mei 2008 vindt de derde editie van het Counter Culture Festival plaats in Park Transwijk. De organisatie wil daarmee sociaal-maatschappelijke, culturele, ethische en politieke onderwerpen onder de aandacht brengen die onvoldoende belicht worden door de media en de politiek. Zwart Zaad zal er bij zijn. Voor de infostands kreeg het festival euro; 342,50, maar al snel lieten de organisatoren van het Counter Culture Festival weten dat er al voldoende geld binnen was gekomen en dat ze het geld van Zwart Zaad niet nodig hadden. Dat is heel mooi, het geld wordt teruggestort en kan voor een ander project gebruikt worden.
De Weggeefwinkel en PUSCII zijn op zoek naar een nieuw onderkomen, Pand X. Ze willen op de nieuwe plek starten met nog meer niet-commerciële activiteiten, onder andere taallessen, lezingen, een weggeefontbijt en een dagcafé. Zwart Zaad heeft met euro; 250,- bijgedragen aan de oprichting van dit Social Centre.

Internationale Solidariteit
De Veggie Bar, Alternative Center in Tel Aviv, is een collectief dat een infocentrum met restaurant wil beginnen als plek van waaruit acties kunnen worden georganiseerd en waar activisten elkaar kunnen ontmoeten. Zwart Zaad draagt bij met honderd euro, het geld wordt samen met XminY overgemaakt.

Anders
Naast deze aanvragen voor financiële ondersteuning kregen we ook twee verzoeken om een petitie te ondertekenen. Het Comité Witte Illegalen had een petitie voor de legalisering van witte illegalen en op de website van Nederland Bekent Kleur kan iedereen die tegen de intolerante en discriminerende standpunten van de Partij voor de Vrijheid is een petitie ondertekenen. Dat zijn initiatieven waar we achter staan, dus we hebben ze allebei ondertekend.


naar boven

Financieel overzicht 2007

In 2007 hebben we extra veel geld uitgegeven vanwege de nieuwe folders, briefkaarten en posters, bijna 1.600 euro, maar daar kunnen we dan ook weer jaren mee vooruit. We hebben besloten onze bestuursleden een vrijwilligersvergoeding te geven van 600 euro per jaar (2.400 euro totaal). Ze hebben het allemaal weer ruim teruggestort (2.526 euro). Het voordeel is dat zij dan dat bedrag van de belasting mogen aftrekken en daar dan hun telefoonkosten, reiskosten, postzegels enzo mee betalen.

Saldo 1 januari 2007: € 4.812,94
Saldo op 31 december 2007: € 3.320,38
Totaal verlies boekjaar: € 1.492,56

Financieel overzicht 2007
Antiracisme & antifascisme € 0,00    
Antimilitarisme & vredesactie € 75,00    
Ecologie en technologie € 495,00    
Vrouwenstrijd € 100,00    
Potten- & flikkerstrijd € 0,00    
Mensenrechten & zelfbeschikking € 250,00    
Anti-repressie € 725,00    
Kraken en wonen € 250,00 Donaties periodiek € 2.392,43
Acties algemeen € 500,00 Donaties eenmalig € 115,00
Internationale solidariteit € 375,00 Rente € 108,80
Giften anders € 50,00 Retour giften € 121,00
Kosten bank, KvK, internet enzo € 188,44 Extra voor CIRA € 270,00
Onkosten bestuur € 2.400,00 Giften bestuur € 2.526,00
Drukkosten PR € 1.592,35 Verlies boekjaar € 1.492,56
Uitgaven 2007 € 7.025,79 Inkomsten 2007 € 7.025,79


naar boven

Speciale aandacht: XminY viert 40-jarig jubileum!

Graag willen wij vanaf deze plek de aandacht vestigen op onze grote zus uit Amsterdam. XminY Solidariteitsfonds viert in 2008 haar 40-jarige jubileum en zal dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Gedurende het jaar zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden.

Zoals wellicht bekend is XminY voortgekomen uit ontwikkelingsorganisatie Novib, die in 1968 een campagne startte genaamd de ‘XminY actie voor wereldbelasting’. De naam XminY komt van de vrijwillige belasting of ‘self-tax’ die iedere burger volgens de wereldraad van kerken diende af te staan ten behoeve van ontwikkelingshulp. De X in de naam XminY ‘staat voor het percentage van het nationaal inkomen dat ieder rijk land volgens de Verenigde naties moet afstaan aan minder bedeelde landen. De Y staat voor wat het betreffende land daadwerkelijk geeft. Het verschil tussen beide dient voortaan voor rekening te komen van de individuele burger’ (afkomstig van www.x-y.org).

In 1973 wordt XminY uit onvrede met het beleid van Novib een onafhankelijke stichting, waarbij criteria worden opgesteld die ook vandaag de dag nog meespelen bij de beoordeling van projectaanvragen. Projecten die in aanmerking komen zijn enkel projecten die om politieke redenen nergens anders of moeilijk aan subsidie kunnen komen. Aan de subsidie worden geen voorwaarden verbonden en er moet ruimte zijn voor zogenaamde ‘geheime’ projecten.

Anno 2008 steunt XminY groepen uit de hele wereld die strijden voor vrijheid, politieke zelfbeschikking en tegen onderdrukking. Waren vrijheidsbewegingen vroeger duidelijk gericht tegen dictatoriale regimes, tegenwoordig gaat het vaker om internationale groepen die strijden tegen de negatieve gevolgen van neoliberale globalisering. Groepen die willen voorkomen dat multinationals het voor het zeggen hebben en hun land onteigenen, hun rijkdommen plunderen en verdragen sluiten met corrupte regeringen.

De jubileum activiteiten van XminY staan in het kader van de groepen die in heden en verleden door het solidariteitsfonds gesteund zijn. Want veel meer nog dan het heugelijke feit dat XminY 40 jaar bestaat, gaat het om de structurele ongelijkheid in de wereld die aangepakt dient te worden en waar iedereen haar/zijn verantwoordelijkheid voor dient te nemen.

Een volledige agenda van de activiteiten is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar op de planning staan onder andere:

  • 20 juni: Info-avond Enlazando Alternativas Top in Lima, Peru
  • 31 augustus: Voetbal tegen het goede doel
  • 5 t/m 7 september: Audiovisuele tentoonstelling tijdens Ladyfest Amsterdam
  • 4 oktober: Een avond in de Bijlmer over migratie
En verder:
  • Debatten en acties
  • Film avond over Oost-Europa met gypsy muziek
  • Filmmarathon met documentaires over Latijns-Amerika
  • Groot jubileum feest met debat, bands, dj’s, info/boekenstands
Houdt dus vooral de aankondigingen en de website www.x-y.org in de gaten!


naar boven

Politiek Café Alarm - Actiefonds Zwart Zaad

Maandag 2 juni
20.30 uur, ACU

Politiek Café Alarm is eenmalig terug. Dit speciaal ter ere van het Utregse actiefonds Zwart Zaad. Sinds jaar en dag financiert Zwart Zaad allerlei acties en actiegroepen in en rond Utreg. Krakers, antifascisten, milieu- en dierenrechtenactivisten, punks, hippies en allerlei ander gespuis hebben allemaal wel eens hun hand opgehouden bij dit Utregse actiefonds.

Vanavond krijgen we een kijkje achter de schermen van dit actiefonds. Hebben ze ergens een pot goud verstopt waaruit ze alles financieren? Of zit het toch iets complexer? En welke problemen zijn er met de belastingdienst? Ook gaan we terug in de tijd naar het roemruchte verleden van de actiefondsen. Uiteraard kijken we ook verder dan enkel Utrecht. Solidariteitsfonds XminY zal aanwezig zijn om over hun ervaringen te vertellen en ook het onderzoeksburo Jansen & Janssen zal een duit in het zakje komen doen. Kortom: een avond over de financiële ruggengraat van de actiebeweging in zowel het heden, verleden als hopelijk in de toekomst.


Uitnodiging donatricesvergadering

Maandag 2 juni 2008
19.30 – 20.30 uur
ACU, Voorstraat 71, Utrecht

Met het financiële jaarverslag van 2007, posters, folders, hapjes en de mogelijkheid het bestuur beter te leren kennen. We hopen dat jullie mee willen denken en discussiëren over de toekomst van Zwart Zaad.
Aansluitend, om 20.30 uur, Politiek Café Alarm op hetzelfde adres.


meer nieuwsbrieven
naar boven