Zwart Zaad
Nieuwsbrief 2011

4 oktober 2010 - 20 juni 2011

Geachte donatrices, lieve vrienden en vriendinnen, waarde kameraden,

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer een heleboel veranderd. Na jarenlang hard voor Zwart Zaad gewerkt te hebben, hebben Hanneke en Egbert van ons afscheid genomen. Zonder hen had Zwart Zaad nooit haar 20-jarig bestaan kunnen vieren, ze hebben jaren de boel getrokken en het leeuwendeel van het werk gedaan. Hartstikke bedankt hiervoor, en overigens, beiden hebben aangegeven langs de zijlijn nog wel hand- en spandiensten te willen verrichten.

Over naar het goede nieuws, het is ons gelukt om weer nieuwe mensen te strikken. Nadat we de vorige keer al meldden dat Melanie en Jasper ons team kwamen versterken, kunnen we nu Denny en Bart verwelkomen. Helemaal goed!
Mocht de trouwe lezer geinspireerd raken hierdoor: meer vrijwilligsters zijn altijd van harte welkom! We hebben weer een boel aanvragen binnengekregen, de nieuwsbrief komt altijd later dan we willen en we hadden ook nog een akkefietje met de belastingdienst waar wat tijd in is gaan zitten.

Wat dat laatste betreft is er overigens weinig nieuws; we wachten op het moment dat de (ondertussen cassatie) zaak voor het Hof komt. We hebben een zeer royale steun gekregen van Emmaus Haarzuilens voor de cassatiekosten. Hoera! Veel leesplezier, we verwachten dat jullie net zo blij als wij worden van alle mooie projekten en akties die weer mogelijk zijn gemaakt dankzij jullie steun!

Groeten,
Ruby, Andries, Melanie, Jasper, Bart & Denny

Onze bankrekening staat open voor kleine en grote bijdragen (rekeningnummer 97.96.56.761 tnv Zwart Zaad te Utrecht).


Antiracisme & vluchtelingenstrijd

LaatZeNietLopen - Zwartboek € 100
LaatZeNietLopen, onderdeel van Anti-Fascistische Actie (AFA), werkt sinds januari 2009 aan een nieuw concept om demonstraties van extreemrechts tegen te werken. Een aantal keer heeft AFA in het verleden besloten neonazi-demonstraties ongestoord voorbij te laten gaan vanwege preventieve arrestaties van activisten, noodverordeningen en niet effectieve tegendemonstraties op een ander tijdstip en andere locatie. Daarom is deze ‘demonstratiewerkgroep’ in het leven geroepen. Op zaterdag 23 mei 2009 vonden er in Den Bosch protesten plaats rond een demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie. De burgemeester had na een mislukte poging de demonstratie te verbieden de dag ervoor een vrij rigide noodverordening uitgevaardigd. De gevolgen daarvan waren op de zaterdag zelf merkbaar voor vele honderden personen.
De politie gebruikte de noodverordening om mensen, die geen enkele overtreding hadden begaan, op de trein terug te zetten, mensen uit een gebied te verwijderen, te fouilleren, in hun tas te kijken, naar hun identiteit te vragen, hen te ondervragen, mensen de toegang tot bepaalde straten te ontzeggen en uiteindelijk om ruim 40 mensen op te pakken. Direct hierna is men gestart met het verzamelen van getuigenissen en klachten en aan de hand hiervan is een zwartboek opgesteld. Ze willen dit gaan aanbieden tijdens een raadsvergadering in Den Bosch en verder verspreiden onder de mensen die betrokken waren en andere organisaties. Ook gaat er een exemplaar naar de Nationale Ombudsman waar een klacht is ingediend wegens het schenden van het demonstratierecht. Zwart Zaad schenkt € 100 voor de drukkosten. Bij de Rooie Rat liggen nog een aantal exemplaren van dit schokkende relaas.

Laat ze niet lopen € 200
Nogmaals LaatZeNietLopen, die goed bezig zijn! Ze bieden onder andere nazorg in de vorm van arrestantenhulp, zorgen voor in demonstratierecht gespecialiseerde advocaten en waar mogelijk voor financiële compensaties bij boetes en voor de kosten van rechtshulp. Dit heeft al geleid tot een aantal vrijspraken in hoger beroep. Zo werden bijvoorbeeld alle vier de arrestanten in Amersfoort in 2009 vrijgesproken en ook de vier (van de 37) arrestanten die wel vervolgd werden in Venlo zijn vrijgesproken. Zwart Zaad draagt 200 euro bij voor organisatiekosten zoals posters, stickers, telefoonkosten etc.

En kijk nog even onder het kopje internationale solidariteit voor antiracisme over de grens.

Media

In oktober werd wederom de jaarlijkse Anarchistische Boekenmarkt gehouden in de Kargadoor. Ze werden gesteund met € 280. Dit jaar waren er bijzonder veel leuke workshops, werkelijk te veel om op te noemen. Veel clubs konden zich presenteren aan het publiek, naast natuurlijk veel moois voor de echte boekenwurm.

Wat zijn we blij met de hausse aan radicale studentenorganisaties die ons hebben kunnen vinden! Om te beginnen de Kritische Studenten Utrecht, die flink aan de weg timmeren.
KSU is een open collectief studenten dat zich inzet voor beter hoger onderwijs. Ze willen onderwijs en onderzoek dat vrij is van de negatieve invloeden van marktwerking en commercialisering. Ze streven naar hoger onderwijs als een vrijplaats voor maatschappelijk betrokken, onafhankelijk en kritisch denken. Ze hebben 150 euro ontvangen voor Krantje Boord – Kritisch en Onafhankelijk. In deze tweemaandelijkse krant wordt er met een kritische blik gekeken naar thema’s die voor studenten aan de universiteit en de hogeschool van belang zijn. Deze krant probeert de leegte te vullen die de verdwijning van het U-Blad heeft achtergelaten. Het doel van deze krant is om te informeren, maar vooral dialoog en actie te bevorderen

Studenten

Nog meer studenten; zoveel dat we het maar onder een apart kopje plaatsen.
Het Landelijk studentenprotest vroeg € 200 aan onder het motto ‘onderwijs is een recht’. Het gaat om een breed studentenprotest op 25 maart in Den Haag. Georganiseerd vanuit verschillende onafhankelijke studentengroepen uit het land. (waaronder de Kritische Studenten Utrecht en Studenten Actie Comité Utrecht). Op eigen initiatief georganiseerd, los van de rijker bedeelde studentengroepen, die overigens wel zijn benaderd. Normaal 10% (zou € 100 zijn in dit geval) omdat het een landelijke aktie is, maar we willen ze ondersteunen in hun initiatief en vinden het een nuttig protest. De jeugd is immers de toekomst ;-)

En dan hebben we nog Professor Protest - Universiteit van de toekomst die de bezetting van het universiteitsgebouw in Amsterdam op 7 februari 2011 georganiseerd hebben. Dit om in opstand te komen tegen de aankomende bezuinigingen en studenten kritisch te laten nadenken over het (neoliberale) beleid binnen het hoger onderwijs. De aktie is half open, de studenten, docenten en medewerkers worden uitgenodigd voor een alternatief programma. Docenten en medewerkers krijgen alleen toegang als ze een petitie tekenen, waarin ze verklaren solidair te zijn met de bezetting en dat ze die dag willen werken voor de Universiteit van de toekomst. Als basisgroep zetten ze een structuur neer waarop anderen kunnen voortbouwen. Men hoopt een hoge actiebereidheid te creëren onder studenten. We willen ze graag steunen met 50 euro voor flyers, spandoeken etc, maar in de drukte van de organisatie zijn de studenten vergeten het rekeningnummer door te geven, en hebben nog niet gereageerd op onze mails. Geef dus nog even door!

Milieu en dierenrechten

A Seed – Verdelg Monsanto € 165
Een dertigtal verontruste burgers hield een ludieke protestactie voor de Monsanto-vestiging in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. De aanleiding voor de actie is de internationale topconferentie ‘It’s down to Earth’ die op dit moment plaatsvindt in Den Haag. ‘It’s Down to Earth’ gaat over landbouw, klimaatverandering en voedselzekerheid. Bedrijven als Monsanto lobbyen daarbij voor technologische oplossingen voor het wereldwijde voedselvraagstuk. De actiegroep ‘Verdelg Monsanto’ bepleit echter de bevordering van lokale duurzame landbouw. Kleinschalige landbouw biedt wereldwijd werkgelegenheid aan 2,8 miljard mensen en helpt tegen honger, ondervoeding en de huidige voedselcrisis. Deze vorm van landbouw is daarbij minder afhankelijk van fossiele brandstof en zorgt voor minder milieuschade en klimaatverandering.

Aseed Landbouwactiekamp € 250
Van 2 tot en met 4 mei organiseert ASEED bij een bio-boer in de Flevopolder drie dagen kamperen met actie, workshops en discussies rond gentech, bio-industrie en alternatieven voor industriële landbouw. Wat hebben megastallen te maken met gentech? En buurtmoestuinen met het Europees Landbouwbeleid? Welke rol spelen Monsanto en andere multinationals, wat is voedselsoevereiniteit en hoe bouwen we een sociale en duurzame voedselketen uit? Dit en meer komt aan bod in de workshops, discussies en kampvuurgesprekken.
Ze verwachten boeren en tuiniers, studenten en dierenvrienden, activisten en slow-foodies.

The black Fish
Kijk dit is ook weer een leuke aanvraag: de mensen van Black Fish willen een rigid inflatable boat (RIB) kopen om directe actie te voeren ter bescherming van blauwvistonijn. Blokkeren, verstoren en documenteren, dat is ongeveer het plan met deze boot. Zo’n boot is natuurlijk best duur, en niet elk fonds zal zijn vingers willen branden hieraan. Even voor de ijverig meelezende belastingdienst: Nee we steunen geen geweld, ja we steunen wel burgerlijk ongehoorzame acties, net zoals Greenpeace. Dus hopsakee: we verstrekken een lening van 2000 euro.

Woonstrijd

Ja beste mensen, hier is een hoop om te doen sinds het kraakverbod vorig jaar door onze ‘volksvertegenwoordigers’ erdoor gedrukt is.

Demonstratie tegen het kraakverbod – Nood kraakt wet- Nijmegen € 174
De wet ‘Kraken en Leegstand’ die kraken onder alle omstandigheden strafbaar maakt, treedt op 1 oktober 2010 in werking. Met dit kraakverbod in aantocht kondigen krakers aan op 2 oktober te gaan demonstreren in Nijmegen. Ondanks de forse kritiek op dit wetsvoorstel prevaleert een meerderheid binnen het parlement het eigendomsrecht boven een basisbehoefte als een dak boven het hoofd. "In plaats van te kijken naar de werkelijke problemen,wordt het kraken gecriminaliseerd" aldus Judith. "Dat is toch de wereld op zijn kop? Een kraakverbod lost de woningnood niet op. Zolang daar geen oplossing voor is kraken wij door. Een verbod stopt dat niet." En zo is het!

Nog een initiatief door het kraakverbod in het leven geroepen is Stichting 138a, zij ontvingen € 120 aan opstartkosten. Stichting 138a is in het leven geroepen om een kennis- en expertisecentrum te vormen rondom de ontwikkelingen van de kraak- en leegstandswetgeving en het daarbij behorende beleid.

Maar er gebeurde nog meer op het gebied van de woonstrijd. Zo vroeg en kreeg SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting) € 50. Het gaat om een bijdrage in de organisatiekosten (spandoeken en flyers) protest tegen het huidige afbraakbeleid, landelijke demonstratie ‘STOP DE SLOOP, VÓÓR BETAALBAAR WONEN’ tegen het woonbeleid van dit kabinet.

Ook hebben we nog bijgedragen aan een poster Kraakverbod (herdruk) voor € 150. Een vaker terugkomende discussie, die ook hier weer even tevoorschijn kwam, is hoeveel Zwart Zaad nu eigenlijk bijdraagt aan landelijke akties. Wel, vuistregel is dat we bij landelijke akties tot zo’n 10% bijdragen. Zwart Zaad is immers een lokaal aktiefonds.

Internationale Solidariteit

Het volgende bericht kregen we in onze mailbox:

Blocking of fascist march in Warsaw on behalf of ‘Nigdy Wiecej’ (the ‘Never Again’ Organisation)
 
As every year on November 11, nationalists and neo-fascists from various organizations are planning a march through the streets of Warsaw. We do not want the supporters of xenophobic and racist ideology, who proudly refer to the pre-war organizations of openly fascist sympathies, to again pass through the capital. We will stop it only if there will be many of us. We invite all residents of Warsaw and all who want to come to Warsaw, to take part in active opposition to the fascists. We count on your presence.
Geen aanvraag voor geld dus, maar we willen dit wel graag ondersteunen omdat het grote moed vereist om in Midden-Europa zulke demo’s te organiseren. We willen onze solidariteit tonen en zorgen dat ze hun akties kunnen blijven voortzetten, dus hebben we 250 euro overgemaakt aan Nigdy Wiecej (Polen). Geld goed besteed, zo hoorden we later:
As I wrote before we made a small exhibition about antiracist activities. Over 600 people took part in first four concerts Music Against Racism with bands: Akurat and Radio Bagdad last weekend.

Aktiekaravaan van Bamako (Mali) naar Dakar 2011 heeft € 200 gekregen.
Van 6 tot 11 februari 2011 zal het elfde Wereld Sociaal Forum plaats vinden in Dakar/Senegal. Daarom zullen er half januari bus-karavanen starten vanaf diverse plaatsen in Afrika naar Dakar. Eén van deze karavanen is de ‘WSF Citizens’ Caravan for Freedom of Movement and Equitable Development’ (burgerkaravaan voor vrijheid van beweging en rechtvaardige ontwikkeling) die in Bamako zal beginnen.

Voor de karavaan worden 250 deelnemers uit West-Afrika en 48 deelnemers uit Europa verwacht. Er zullen onderweg verscheidene ontmoetingen, evenementen en acties plaatsvinden met de lokale bevolking op diverse locaties die de karavaan tijdens de reis van 9 dagen zal aandoen. Deze zullen gewijd zijn aan redenen tot vlucht of migratie (in het bijzonder de vernietiging van kleinschalige landbouw en de invloed van klimaatverandering in West-Afrika) alsook de situatie van vluchtelingen en migranten zowel in transitlanden als in de EU.

In totaal wordt de karavaan voor 300 mensen begroot op 55.000 euro, verdeeld over 23 landen. Dit omvat de reiskosten, tenten, tafels, stoelen, actie- en informatiemateriaal, bijeenkomsten, geluidsinstallatie, generator, projectieapparatuur, eten, mobilisatiekosten, overnachtingen. Een gigantisch bedrag, maar verdeeld over alle landen hebben we wat opgeteld en gedeeld en zijn uitgekomen op een bijdrage van 200 euro.

U4P (Utrecht voor Palestina) € 250
Dit is een initiatief om een Utrechts platform op te richten (en Utrecht is in dit geval de stad en provincie). Steeds meer mensen zijn verontrust over het lot van de Palestijnen, verontwaardigd over het geweld en de discriminatie in Israël en de door Israël bezette gebieden, en het feit dat Nederland en de Europese Unie dit laten gebeuren.
Utrecht voor Palestina (U4P) is een platform voor mensen die hier iets aan willen doen. Bijvoorbeeld door het voeren van geweldloze acties, bekendheid geven in de media aan dit onrecht en het organiseren van lezingen en debatten. U4P werkt samen met het Nederlands Palestina Komitee en andere organisaties die zich sterk maken voor vrede, rechtvaardigheid en het handhaven van mensenrechten in het Midden-Oosten.

Diversen

Voor 200 euro aan opstartkosten zijn gestort op de rekening van Infoshop De Zwarte Kat. De Zwarte Kat is een plek waar jong en oud terecht kan voor informatie over politieke en sociale strijd, gebruik kan maken van de gratis bibliotheek en de internetservice, voor cd’s en platen, T-shirts, buttons, patches, stickers, zines, boeken en nog veel meer. Ook voor de laatste informatie over aankomende acties, demo’s en campagnes kan men in de nieuwe infoshop terecht. Daarnaast kan je je onder genot van een kopje thee, koffie of (soja)chocomel storten op politieke discussie of de uitgebreide boekencollectie. Verder is het de vaste stek van het AK-Utrecht. Iedere zaterdag geopend van 13.00-15.00. En op de 3e zaterdag van de maand is er om 18.00 uur Food Not Bombs met aansluitend een filmvertoning. Ook vinden er regelmatig infoavonden en andere activiteiten plaats. Kom maar langs op de Ganzenmarkt 24-26!

Voor reeds de zesde keer was er een 2.Dh5-samenscholing georganiseerd voor activisten, deze vond afgelopen november plaats in Tilburg. Zwart Zaad heeft 70 euro bijgedragen. Het 2.Dh5-festival wil een plaats en moment creëren waar uitwisseling van kennis en ervaring, zowel in theorie als praktijk kan plaatsvinden. Het gaat op het festival niet over wat er allemaal mis is, maar de nadruk ligt op (het oplossen van) de vraag: wat kunnen we er aan doen, hoe kunnen we dingen veranderen? Het gaat dus om kennis verspreiden en delen over "technieken, methoden en strategieën om de wereld te versleutelen". En dat gebeurt op veel verschillende niveaus en uiteenlopende manieren: van theoretische lezingen tot praktische workshops, of kunstzinnig verbeeld.
Een heel mooie jaarlijkse traditie, waar Zwart Zaad graag aan bij wil dragen. Wel stonden we wat kritisch tegenover de begroting, waar veel posten op stonden waar wij in de regel niet aan bij willen dragen, daarom een bescheiden financiele maar een grote morele steun.

In behandeling

Nog niet afgewezen, maar ‘in de pen’ zijn de volgende aanvragen.

Demonstratie: Jullie wetten, niet de onze!
Op 26 november 2010 vond de eerste strafrechtzaak op grond van de ‘Wet kraken en leegstand’ plaats. De arrestanten van de ontruiming van het KPN-gebouw op de Koningin Wilhelminalaan te Utrecht, moesten als eerste verdachten voor de rechter verschijnen op grond van het nieuwe wetsartikel 138a. Om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan is er op 26 november op het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht een demonstratie.
Er waren wat vragen over de begroting, waar we nog geen antwoord op hebben gehad. Als we hier duidelijkheid over hebben, gaan we kijken of en hoeveel we willen bijdragen.

Georganiseerde weldaad
Naar aanleiding van het desastreuze effect van de kabinetsplannen op het onderwijs en de rest van de samenleving, tegen het afbreken van sociale (arbeids)rechten en het instellen van een kraakverbod houden wij een manifestatie/demonstratie.
Het mag duidelijk zijn dat de oorzaak van sociaal ongewenst beleid -zoals crisis en het kraakverbod- in de kern van het huidige kapitalistische systeem ligt. Het verzet tegen de logica van het grootkapitaal groeit. Dit systeem moet op de schop gaan, vandaar dat we een brede oproep doen om hiertegen samen de straat op te gaan.
Het houden van een demonstratie in Tilburg op zaterdag acht januari tweeduizendenelf ondersteund door diverse toespraken en optredens met als doel: Het uiten van protest tegen Europese miljardenbezuinigingen en het verslechteren van de levensomstandigheden met zoveel mogelijk deelnemers uit zoveel mogelijk doelgroepen.
We hadden nog wat vragen over de begroting, onder andere of die al rond is en ons geld nog nodig is, maar daar hebben we nog niets op gehoord.

20 februari beweging
Op zondag 24 april 2011 is er een manifestatie op de Dam in Amsterdam ter ondersteuning van de beweging van 20 februari (Marokko) en om de overleden Riffijnse demonstranten te herdenken. Het initiatief is primair in handen van de ‘beweging van 20 februari Nederland’. Dit is een autonome groep jonge mensen die expressie willen geven aan hun solidariteit richting de (jongeren-)vrijheidsbeweging in Noord-Afrika. De Nederlandse media zwijgt over de situatie in Marokko. de Marokkaanse Nederlanders en hun zelforganisaties zijn bezig met het voortbestaan van hun winkels waarin zij overheidsbeleid verkopen tegen het ontvangen van subsidies.
Bij de aanvraag is helaas geen begroting gestuurd, en ons verzoek is vooralsnog niet beantwoord. Zodra er een duidelijke begroting komt zit de kans er dik in dat we hen willen steunen.

Afgewezen

Het is natuurlijk leuk om geld uit te delen, en het is ook leuk om aanvragen als ‘Soli Deo Gloria’ af te wijzen, maar vaak is het toch met pijn in ons hart dat we projekten niet steunen.
Het gaat er dan vaak om dat de begroting ongeveer is wat Zwart Zaad in 10 jaar ophaalt, of dat er allerlei kosten op de begroting staan die we, principieel als we zijn, niet willen betalen. Bijvoorbeeld reis- en advocaatkosten.

The village of Rawagede
Op 9 december 1947 hebben Nederlandse soldaten zich schuldig gemaakt aan een bloedbad in het dorp Rawagede (Indonesië) en hier alle mannelijke inwoners doodgeschoten. Er ligt een aanvraag voor de reis- en verblijfskosten van een overlevende die Nederland komt bezoeken. Er is een maatschappelijk debat gepland. Het valt niet binnen de doelstelling van Zwart Zaad om reis- en verblijfskosten te betalen en deze aanvraag is dan ook afgewezen.

Openbaarheid(punt)nl
Buro Jansen heeft weer een super-initiatief, dat echter ook voor ons te begrotelijk is. Het gaat bovendien om echt veel geld, met name besteed aan kantoor- en personeelskosten.
Kijk op www.openbaarheid.nl voor hulp met WOB-en, zolang het nog mag van minister Donner.


meer nieuwsbrieven
naar boven