Zwart Zaad
Nieuwsbrief 2008 nr. 2

19 mei - 31 december 2008

Geachte donatrices, lieve vrienden en vriendinnen, waarde kameraden,

Afgelopen juni hebben wij voor het eerst sinds jaren weer een donatricesbijeenkomst georganiseerd. Het was een leuke avond. We hebben er twee nieuwe donateurs aan overgehouden, we hebben er nieuwe energie van gekregen en we hebben een interessant debat gehad over acties, fondsen en strijd tegen repressie.
In mei waren we met posters, folders en fooienpot Knorrie aanwezig op het Counter Culture Festival in Park Transwijk en in december waren we op de anarchistische boekenmarkt. Onze nieuwe folder is aan de Utrechtse donatrices van Solidariteitsfonds XminY toegesteurd. Langzaamaan wordt Zwart Zaad weer bekender en krijgt het meer donatrices en aanvragen.
Naast de gebruikelijke giften hebben we een grote gift gehad van de Utrechtse VoedselKoöperatie, € 1481, waarvoor dank. We zijn blij met zo’n grote gift, al is het jammer dat de VoKo is opgeheven.

In de vorige nieuwsbrief schreven we al iets over de Belastingdienst. We zijn een rechtszaak begonnen tegen de Belastingdienst omdat ze ons niet erkenden als een Algemeen Nut Beogende Instelling en jullie daardoor giften aan Zwart Zaad niet meer van de belasting af zouden kunnen trekken. We hebben de rechtszaak gewonnen. In de aanloop naar het proces kwam de Belastingdienst met steeds meer argumenten waarom wij geen ANBI-status meer zouden mogen hebben. Tijdens de rechtszaak bleef nog maar een argument staande: Zwart Zaad zou door middel van geweld de Nederlandse rechtstaat bedreigen. De rechters hebben dit argument als onzin verworpen. Volgens de rechters is Zwart Zaad een stichting die geheel binnen de regels van de democratische rechtsorde valt. De Belastingdienst moet alle kosten betalen van deze rechtszaak. Bovendien krijgen wij een onkostenvergoeding van € 175 voor de gemaakte kosten van de bestuursleden. De bestuursleden schenken dit bedrag geheel aan ons fonds. De Belastingdienst moet voor 14 januari 2009 opnieuw uitspraak doen, maar gezien de uitspraak kunnen ze niet anders dan ons die ANBI-status toewijzen. Ze hebben immers geen argumenten meer. Dus schenk gul en trek donaties van je belastbare inkomen af.

Update: De uitspraak in deze zaak is inmiddels gepubliceerd op Rechtspraak.nl en de Belastingdienst is in hoger beroep gegaan. Meer hierover kun je lezen in ons persbericht van 10 februari 2009.

Groeten, Ruby, Egbert, Andries & Hanneke

Onze bankrekening staat open voor kleine en grote bijdragen (rekeningnummer 97.96.56.761 tnv Zwart Zaad te Utrecht).


Andersglobalisme
Tweehonderd euro ging naar posters en folders voor Enter Fort Europa, een landelijk netwerk tegen de G8-top in juli in Japan. In Utrecht waren er van 13 t/m 15 juni activiteiten, met op vrijdagavond bands en infostands, op zaterdag een fietstocht en op zondag directe actie.

Antiracisme & vluchtelingenstrijd
Amsterdamse antifa’s kregen solibijdrage van vijftig euro voor het organiseren van een demo tegen discriminatie en tegen racisme in Amsterdam. Een plaatselijke, niet Utrechtse, actie zouden we normaal niet steunen, maar omdat het een nieuwe groep enthousiaste mensen is, hebben we toch een kleine bijdrage gegeven.
AFA Utrecht is in 2007 heropgericht. Ze vragen aan Zwart Zaad geld voor structurele kosten. Dat zijn kosten die Zwart Zaad nooit vergoedt. Ze hebben ook geld nodig voor propagandamateriaal, erg belangrijk, daar kregen ze honderdvijftig euro voor.

Feminisme & Genderstrijd
Naar Baas in eigen Buik ging honderdvijftig euro als bijdrage aan stickers in de vorm van een tekstballon met als tekst: ‘Baas in eigen buik blijven’. Ze zouden mooi staan op de bekende VBOK-posters met ‘Ongewenst zwanger, wat nu?’, maar daar zijn ze niet voor bedoeld liet Baas in eigen Buik weten. We hebben enkele stickers gehad om in Utrecht te verspreiden, dus neem contact op als je interesse hebt.

Mensenrechten
Een groep mensen gaat onder de naam Palestina Café iedere maand in een andere stad een film, lezing of debat organiseren met als thema Palestina. De eerste bijeenkomst was in Utrecht en werd goed bezocht. Er werden diverse Palestijnse producten als olijfolie, zeep en kruiden verkocht die ook bij de Rooie Rat en Rio de Bio te koop zijn. Het Palestina Café kreeg honderd euro als bijdrage aan de opstartkosten.

Repressie
Buro Jansen & Janssen heeft veel reacties gehad op hun krant over de indentificatieplicht. Onder andere veel verhalen en vragen over preventief fouilleren. Daar gaan ze nu een krant over maken. De begroting is hoog, maar met € 250 kan Zwart Zaad de helft betalen van de bijbehorende ansichtkaart.
De manifestatie Volksopstand 2008 van vereniging Vrijbit, op 11 oktober in Den Haag, was een manifestatie tegen privacyverloedering en controlezucht. Zwart Zaad heeft daar met tweehonderd euro aan bijgedragen.
Trots op Acties! organiseerde naar aanleiding van de negatieve publiciteit rond actievoeren na de affaire Duyvendak verkiezingen voor de beste, ludiekste en domste acties. Trots op Acties! heeft een tekort na hun avond in de Balie, daarom gaven we ze een solibijdrage van vijftig euro.

Internationale Solidariteit
Infoshop Pavasaris uit Vilnius, Litouwen, gaat verhuizen van een woonadres naar een ruimte in het centrum van de stad. Degene die de infoshop al twee jaar runt heeft tot nu toe vrijwel alles uit eigen zak betaald en heeft daardoor schulden. De infoshop kreeg tweehonderd euro van Zwart Zaad die we samen met XminY over hebben gemaakt. Met deze bijdragen kan de infoshop weer lange tijd vooruit.

Moeilijk
De afgelopen maanden hebben we geen aanvragen gekregen waar we lang en heftig over hebben gediscussieerd. Er viel wel wat te lachen. Een advocatenkantoor kwam met de absurde eis dat wij informatie over een huisjesmelker van zwartzaad.net zouden verwijderen. Wij kunnen moeilijk aan die eis voldoen omdat niet zwartzaad.net maar zwartzaad.info ons domein is. We hebben de brief genegeerd omdat wij hieraan niet willen meewerken. De huisjesmelker die dit advocatenkantoor op ons af heeft gestuurd, is volgens zwartzaad.net met oplichting rijk geworden. Nu huurt hij een duur advocatenkantoor in en dreigt mensen met (de kosten van) een proces. Wij hopen dat hij er niet in slaagt om mensen de mond te snoeren en dat het hem niet lukt de verhalen over zijn oplichtings- praktijken van het web te krijgen. Wij hebben niets meer gehoord hierover. Laat het vrije woord het winnen van het geld! Kleintje Muurkrant heeft onlangs een dergelijk proces gewonnen, dus we hebben hoop.


meer nieuwsbrieven
naar boven