Zwart Zaad
Nieuwsbrief 2010

14 november 2009 - 3 oktober 2010

Geachte donatrices, lieve vrienden en vriendinnen, waarde kameraden,

Dit keer hebben we zowel goed nieuws als slecht nieuws. Om met het goede nieuws te beginnen: Melanie & Jasper zijn het Zwart Zaad-team komen versterken. We heten hen van harte welkom!

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangekondigd hebben we ons twintigjarig bestaan gevierd met een benefietfeest met mede-jubilarissen Seein’ Red & Possible Suspect en een info-avond over actievoeren en subsidie aanvragen. Beide avonden waren supergezellig, informatief en leverden nieuwe aanvragen en donatrices op. Bovendien konden we rekenen op de inhoud van de fooienpot van het ACU.
Ook dit jaar stonden waren we op het Counter Culture Festival, dit keer in een standje samen met de collega’s van XminY.

Dan het slechte nieuws: Nadat we ons proces tegen de Belastingdienst over onze ANBI-status hadden gewonnen is de Belastingdienst in beroep gegaan. Het hoger beroep, dat plaatsvond op 8 juni, hebben we helaas verloren. We geven de strijd niet op en gaan in cassatie. Meer hierover verderop in de nieuwsbrief.

Groeten,
Ruby, Egbert, Andries, Hanneke, Melanie & Jasper

Onze bankrekening staat open voor kleine en grote bijdragen (rekeningnummer 97.96.56.761 tnv Zwart Zaad te Utrecht).


Antimilitarisme & vredesacties
Opruiming in Volkel Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Dreigen met inzet, waar ook het voorhanden hebben van kernwapens onder valt, is eveneens gekwalificeerd als misdadig volgens het internationaal recht. Iedereen heeft het recht, zelfs de plicht, misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen Daarom werd tijdens de Europese Actiedag tegen Kernwapens op 3 april actie gevoerd bij de Europese NAVO-kernwapenbases in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Turkije, Groot-Brittannië en België met als eis ‘Alle kernwapens de wereld uit!’. Ontwapen! organiseerde de actie in Nederland en kreeg € 100 voor een burgerinspectie van kernwapenbasis Volkel waar deelnemers de kans kregen invulling te geven aan hun burgerplicht.

Antiracisme & vluchtelingenstrijd
Ongedocumenteerde migranten die van het Europese vasteland de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen proberen dat vaak vanuit de Franse havenstad Calais. Zij hebben te maken met veel repressie. Er is een Calais Steungroep opgericht die deze migranten in Calais gaat monitoren omdat mensen zonder papieren minder slecht behandeld worden wanneer andere mensen de boel in de gaten houden. Zo kunnen activisten bijvoorbeeld verhinderen dat de politie de tenten en dekens van migranten afpakken. De steungroep heeft 250 euro gekregen.

Vijftig euro ging naar de Werkgroep Stop Deportaties voor flyers voor een campagne rondom nieuwbouw bij het detentie- en uitzendcentrum op Rotterdam Airport en een justitieel complex op Schiphol.

Op zondag 30 mei hield Nederland Bekent Kleur de manifestatie Rhythm Against Racism tegen het intolerantie geluid van de PVV. De begroting was voor ons te hoog om er een substantiële bijdrage aan te kunnen leveren, daarom hielden we het bij een solibijdrage van vijftig euro. We kregen ook een aanvraag van de Amsterdamse Antifascisten die diezelfde dag hun eigen geluid wilden laten horen, maar die aanvraag werd later ingetrokken omdat ze elders al voldoende geld vandaan hadden gehaald.

infoshop de Zwarte Kat

Media
Sinds november is er weer een anarchistische bibliotheek en infoshop in Utrecht. Elke zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur kun je voor anarchistische literatuur, koffie, thee, gratis internet, filmvertoningen, informatie over acties en politieke en sociale strijd, cd’s, platen, T-shirts, buttons, patches, stickers, zines, politieke discussies en een uitgebreide collectie boeken terecht bij infoshop de Zwarte Kat, de Ubica, Ganzenmarkt 24, Utrecht. We willen de Zware Kat steunen met tweehonderd euro opstartkosten, het wachten is op een bankrekeningnummer.

Woonstrijd
affiche Nood kraakt wet!Sinds 1 oktober is de wet kraken en leegstand van kracht, de wet die kraken onder alle omstandigheden strafbaar maakt. Tijd voor de kraakbeweging om de straat op te gaan en te laten zien dat kraken niet zal verdwijnen! Daarom was er een dag later een demonstratie in Nijmegen tegen het kraakverbod onder het motto Nood kraakt wet!. Omdat het een landelijke demo was, bestond de bijdrage van Zwart Zaad uit 10% van de begroting, wat in dit geval neerkwam op € 174.

Diversen
Afgelopen november vond het vijfde 2.Dh5-festival, samenscholing van wereldversleuteraars en activisten, plaats in Den Bosch. Zwart Zaad droeg er aan bij met honderd euro. Het thema was ‘Hoe te organiseren’. Dat leverde zoveel enthousiaste reacties en bijdragen op, dat er dit jaar in Tilburg (19-21 november) op door wordt gegaan met ‘Organiseren, deel 2; D.I.Y. Voorbij’. Meer info op www.2dh5.nl.

Vijftig euro ging naar de landelijke 1 mei demo in Nijmegen, waar aandacht werd gevraagd voor flexwerk, een solidaire samenleving en de toegenomen repressie. Van die repressie kregen de deelnemers nog wat mee toen de politie hard ingreep om te voorkomen dat er een spandoek met daarop de tekst ‘Uitzetbureau’ werd opgehangen aan de gevel van Adecco, een uitzendbureau dat bewakers wierf voor illegalenbajessen.

Kritische Studenten Utrecht (KSU), een politieke anti-kapitalistische groep, is heropgericht. Ze hadden wat kosten voor flyers, spandoeken en een boomboxkliko. Ze kregen € 150 opstartkosten. We hopen nog veel van ze te horen. Meer info over hun activiteiten kun je vinden op www.kritischestudenten.nl.

Afgewezen
logo Comité SOSComité SOS vroeg een bijdrage voor de organisatie van de landelijke studentenactie op 25 maart. Na een stevige discussie hebben we deze aanvraag afgewezen omdat we dachten dat het comité het geld ook op een andere manier bijeen zou kunnen krijgen. Het is een koepelorganisatie; als alle aangesloten organisaties een kleine bijdrage geven, hebben ze onze hulp niet nodig. Bovendien zijn er andere, grotere fondsen, zoals jongerenfonds Alert, waar ze terecht zouden kunnen. Dus geen bijdrage van Zwart Zaad voor de studentenactie, maar gelukkig hebben ze met de verkoop van T-shirts de financiën rond kunnen krijgen.

Een jongerenorganisatie uit Mindanao, de Filipijnen, waarin inheemse jongeren, moslim- en christenjongeren samenwerken, maakt zich sterk tegen oorlog en racisme en probeert de samenwerking tussen de drie bevolkingsgroepen te bevorderen. Ze hebben bij XminY een subsidieaanvraag gedaan, die is afgewezen. Wij hadden dit initiatief wel willen steunen, maar we hebben het niet gedaan omdat er met internationaal betalen weinig overblijft van het bedrag dat wij, zonder XminY, hadden kunnen geven.

We kregen een aanvraag voor landelijke betoging tegen het kraakverbod. Een aanvraag zonder begroting, waarin niet terug te vinden was waar en wanneer deze betoging plaats zou vinden. We hebben aanvullende informatie gevraagd, maar die hebben we nooit ontvangen. Solidariteitsbijdrage Sommige aanvragen vallen niet onder onze primaire doelstellingen, bijvoorbeeld omdat ze humanitair zijn of omdat de begroting zo hoog is dat we er geen substantiële bijdrage aan kunnen leveren. Soms willen we dan toch een gebaar maken en geven een – bescheiden – solibijdrage

- Persbericht Zwart Zaad, 4 september 2010 -

Zwart Zaad in cassatie tegen uitspraak Hof

Het meningsverschil tussen de Belastingdienst en Zwart Zaad, wat al speelt sinds 2007, is een nieuwe fase ingegaan. Een solidariteitsbijdrage van 25 euro aan een anti-militarist heeft ondertussen geleid tot Kamervragen en tot al drie jaar procederen, waarbij het einde nog niet in zicht is. De Belastingdienst is van mening dat Stichting Zwart Zaad niet het algemeen nut beoogt en wil derhalve de ANBI-status niet langer verstrekken. Dit heeft gevolgen voor donatrices, die hun giften aan Zwart Zaad niet langer kunnen aftrekken van de belasting. Maar nog belangrijker is dat een dergelijke uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor andere stichtingen en fondsen... lees meer


meer nieuwsbrieven
naar boven